Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường trong các KCN và tình hình nợ đọng XDCB trên địa bàn tỉnh

17/05/2018

Sáng 17/5, HĐND tỉnh tiến hành giám sát UBND tỉnh trong việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề và tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí: Lê Duy Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh; các ban, tổ đại biểu HĐND tỉnh.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 8 khu công nghiệp, 11 cụm công nghiệp, 25 làng nghề, giải quyết việc làm cho hàng nghìn người dân, gia tăng thu nhập, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, trong 8 khu công nghiệp thì chỉ có 6 khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Thời gian qua, UBND tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và làng nghề; đầu tư hạ tầng thiết yếu về bảo vệ môi  trường; thực hiện quy hoạch liên quan đến bảo vệ môi trường trong các khu, cụm công nghiệp, làng nghề. Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh có 218 dự án được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, 61 dự án được xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường, 23 dự án được phê duyệt đề án bảo vệ môi trường; 366 cơ sở được cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải, chất thải nguy hại.

Cũng theo đánh giá của UBND tỉnh, công tác bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp trên địa bàn hiện đã đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. 100% các khu công nghiệp được Bộ Tài nguyên & Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; các chủ đầu tư hạ tầng đã tổ chức thu gom, xử lý chất thải theo đúng quy định, đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung, quá trình xử lý đạt quy chuẩn Việt Nam hiện hành trước khi thải ra môi trường; đã thực hiện đầy đủ việc lắp đặt hệ thống quan trắc chất lượng nước thải tự động và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên & Môi trường để theo dõi, giám sát trực tuyến 24/24h liên tục theo quy định. Đối với các cụm công nghiệp và làng nghề, nhiều năm qua, chưa có điểm nóng về bảo vệ môi trường.

Cho rằng những năm qua, công tác bảo vệ môi trường trên toàn tỉnh đã có nhiều tiến bộ tích cực, tuy nhiên, hiện môi trường ở các khu công nghiệp chưa được đảm bảo, vấn đề quản lý hạ tầng tại đây còn nhiều tồn tại, các đại biểu đề nghị UBND tỉnh cần rà soát và xử lý kịp thời những vi phạm. Đồng thời, UBND tỉnh cần làm rõ những bất cập trong công tác quản lý nhà nước về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trong các khu, cụm công nghiệp, làng nghề; sự phối hợp giữa các sở, ngành, huyện, thành phố; công tác quản lý nhà nước về đất đai; tình hình an ninh trật tự, bảo vệ môi trường tại các khu vực này.

Kết luận nội dung này, đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch, có lộ trình cụ thể thực hiện các giải pháp, biện pháp khắc phục, giải quyết những tồn tại, hạn chế về ô nhiễm môi trường trong các khu, cụm công nghiệp, làng nghề và tại các khu dân cư khu vực nông thôn hiện nay. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát hệ thống văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản của UBND tỉnh phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế. Tổ chức rà soát, đánh giá công tác quy hoạch, thực hiện quy hoạch, xây dựng hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường trong các khu, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh để phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý đảm bảo hiệu quả.

Đánh giá kết quả, hiệu quả đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường trong các khu, cụm công nghiệp, làng nghề, khu dân cư; bố trí nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Đánh giá hiệu quả một số mô hình hợp tác xã vệ sinh môi trường, một số lò đốt rác thải tại một số xã, thị trấn nhằm rút kinh nghiệm và có thể nhân rộng đối với những mô hình hoạt động hiệu quả.

Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản, theo báo cáo của UBND tỉnh, hiện nay toàn tỉnh có tổng số nợ tính đến 15/3/2018 là 719,4 tỷ đồng; trong đó, ngân sách tỉnh 50,8 tỷ đồng, ngân sách huyện 96,6 tỷ và ngân sách xã hơn 571, 9 tỷ đồng, chủ yếu thuộc lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo và giao thông nông thôn. Bên cạnh đó, số liệu ước khối lượng hoàn thành (chưa được nghiệm thu) phát sinh chưa được thanh toán đến 15/3/2018 là 527,3 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến chậm tiến độ do công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là các dự án về giao thông; thủ tục xây dựng cơ bản còn thực hiện qua nhiều khâu, nhiều bước làm mất nhiều thời gian. Ngoài ra, các dự án sử dụng nguồn vốn ODA được thực hiện từ nhiều nguồn vốn của các nhà tài trợ khác nhau nên quá trình triển khai phải xin ý kiến của các nhà tài trợ dẫn đến việc kéo dài thời gian.

Để giải quyết vấn đề này, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Kim Khải đề nghị UBND tỉnh thực hiện tốt kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, ưu tiên những dự án trọng điểm; khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, các dự án chậm tiến độ; tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về trả nợ xây dựng cơ bản; hoàn thành kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp xã. Tiếp tục rà soát, thống kê danh mục nợ đọng xây dựng cơ bản thực hiện dừng, giãn tiến độ các công trình không hiệu quả, dành vốn trả nợ xây dựng cơ bản; xác định rõ nguồn vốn trách nhiệm của cơ quan lập dự án đầu tư; bố trí vốn đầu tư công trung hạn theo đúng nguyên tắc để đảm bảo hiệu quả đầu tư từ nguồn vốn này./.

Hồng Yến