BTV Tỉnh ủy cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng

14/06/2018

Chiều 14/6,  BTV Tỉnh ủy họp, cho ý kiến vào nội dung, chương trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVI; tình hình thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy và các Nghị quyết số 18, 19 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Đảng đoàn HĐND tỉnh, dự kiến kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVI sẽ diễn ra trong 2 ngày 5,6/7/2018 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh và được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Kỳ họp sẽ thảo luận, cho ý kiến vào 21 nội dung theo luật định, 8 nội dung chuyên đề; tiến hành giám sát về thực hiện chính sách pháp luật về công tác bảo vệ môi trường trong các cụm công nghiệp, làng nghề. Đồng thời, thảo luận và chất vấn, trả lời chất vấn tại hội trường các vấn đề  đại biểu và cử tri quan tâm.

Cơ bản trí với dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVI, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị Đảng đoàn HĐND tỉnh nghiên cứu và nên để nội dung giám sát tình hình thực hiện chính sách pháp luật về công tác bảo vệ môi trường trong các cụm công nghiệp, làng nghề ở kỳ họp cuối năm, thay vào đó, giám sát vấn đề mà đại biểu, cử tri đang quan tâm, bức xúc liên quan đến công tác giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, có truy rõ trách nhiệm đến từng cấp, từng ngành. Cùng với đó, rút ngắn thời gian đọc báo cáo, tăng thời gian cho hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn tại hội trường và cần chọn thêm các vấn đề chất vấn báo cáo BTV Tỉnh ủy.

Hội nghị cũng cho ý kiến vào báo cáo tình hình thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021; Nghị quyết số 18 của Hội nghị Trung ương 6, khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19 của Trung ương “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Một số ủy viên BTV Tỉnh ủy đề nghị đánh giá thêm khả năng hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị sau khi sáp nhập; những khó khăn, vướng mắc và các phương án giải quyết trong thời gian tới. Đồng thời, tiếp tục đẩy manh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Kết luận các nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh những kết quả bước đầu Vĩnh Phúc đạt được và khẳng định, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế không chỉ cần được thể hiện ở quyết tâm mà còn thông qua việc ban hành các cơ chế, chính sách cụ thể. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự UBND tỉnh sớm có báo cáo đầy đủ, cụ thể về các nội dung này, trong đó, bổ sung đánh giá về tình hình, kết quả thực hiện các Nghị quyết số 18, 19 của Hội nghị Trung ương 6, khóa XII. Cùng với tinh giản biên chế, UBND tỉnh cần xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, đầu tư trở lại cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức gắn với đánh giá rõ hơn chất lượng, hiệu quả sau sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Về việc ghép các thôn, tổ dân phố, HĐND tỉnh cần nghiên cứu để có phương án phù hợp dựa trên đặc điểm tình hình, vị trí địa lý, tập quán của các địa phương nhằm ổn định tình hình và đảm bảo hiệu quả hoạt động. Đối với hoạt động của các Hội, trong năm 2018,2019 tỉnh sẽ tiếp tục giữ lại các hội đặc thù và sẽ có lộ trình sắp xếp, tinh giản trong thời gian tới.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan cũng yêu cầu UBND tỉnh tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các cơ chế chính sách và hướng giải quyết các khó khăn, bất cập trong thời gian tới. Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh – truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin – Giao tiếp điện tử tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về triển khai, thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy và các Nghị quyết số 18, 19 của Hội nghị Trung ương 6, khóa XII.

Tiếp đó, BTV Tỉnh ủy cho ý kiến vào nội dung liên quan đến công tác cán bộ.

Thanh Nga