Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì làm việc với Kho bạc Nhà nước tỉnh

11/10/2018

Làm tốt công tác quản lý thu – chi, rút ngắn thời gian thực hiện một giao dịch nộp ngân sách Nhà nước từ 30 phút xuống còn 5 phút; tiến hành sắp xếp, giảm 3 phòng nghiệp vụ, 24 tổ nghiệp vụ…Đây là những kết quả nổi bật mà Kho Bạc Nhà nước Vĩnh Phúc đạt được thời gian qua. 

Báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì tại buổi làm việc về tình hình hoạt động của đơn vị sáng 11/10, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Nguyễn Hồng Cương khẳng định: Bám sát dự toán thu ngân sách nhà nước, ngay từ đầu năm, Kho bạc Nhà nước tỉnh đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách. 9 tháng năm 2018, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 22.183 tỷ đồng, đạt 73% kế hoạch HĐND tỉnh giao, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thu qua Hải quan là 3.558 tỷ đồng, tăng 20% so với kế hoạch; thu nội địa đạt 18.625 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ.

Trong công tác kiểm soát chi, Kho bạc Nhà nước tỉnh đã chỉ đạo công chức làm nhiệm vụ kiểm soát chi nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối không gây phiền hà với khách hàng, không để hồ sơ tồn đọng, đảm bảo chi đúng phạm vi dự toán được giao. Tính đến hết tháng 9/2018, tổng chi ngân sách trên địa bàn tỉnh là 10.293 tỷ đồng, trong đó, chi thường xuyên 5.076 tỷ đồng, chi đầu tư xây dựng cơ bản gần 2.860 tỷ đồng.

Thực hiện Kết luận 64 và Nghị quyết số 18 của Hội nghị lần thứ 7, BCH Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đến nay, đơn vị đã sắp xếp, giảm được 3 phòng, 24 tổ nghiệp vụ, giảm 4 vị trí lãnh đạo cấp phòng, 1 kế toán trưởng và 20 tổ trưởng, tổ phó. Sau sáp nhập, giải thể, hoạt động của các đơn vị, bộ phận đảm bảo thông suốt, an toàn; đội ngũ cán bộ, công chức ổn định về tư tưởng, chính trị, yên tâm công tác, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý thu – chi ngân sách Nhà nước năm 2018, ông Nguyễn Hồng Cương cho biết, 3 tháng cuối năm, đơn vị sẽ siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thực thi công vụ, thực hiện tốt nguyên tắc “thanh toán trước, kiểm soát sau” để rút ngắn thời gian giải ngân vốn đầu tư. Tăng cường kiểm tra, giám sát toàn diện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Cùng với đó, chủ động phối hợp với các ngân hàng thương mại mở rộng các hình thức thu, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Tăng cường đôn đốc thanh toán tạm ứng vốn, giảm số dư tạm ứng quá hạn, nhất là các dự án có số dư tạm ứng kéo dài.

Báo cáo làm rõ hơn những khó khăn, vướng mắc dẫn đến một số khoản thu nộp vào ngân sách chậm, phải điều chỉnh, lãnh đạo Kho Bạc Nhà nước tỉnh cho biết, do một số khoản thu, người nộp thuế thực hiện qua các hình thức như Internetbanking, Mobilebanking nhưng không ghi đúng địa bàn, thiếu thông tin mã địa bàn, mã nội dung kinh tế nên cán bộ kế toán phải kiểm tra, phân loại, lập tra soát; danh mục báo cáo theo Thông tư 77 của Bộ Tài chính trên chương trình Tabmis chưa cập nhật công thức nên khi tổng hợp số liệu, cán bộ phải thực hiện thủ công. Bên cạnh đó, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư thấp, các dự án thường tập trung thanh toán vào thời điểm cuối năm, tạo áp lực về thời gian, khối lượng công việc trong thanh toán. Việc thu hồi một số dự án có dư nợ tạm ứng vốn đầu tư quá hạn khó khăn…

Để giải quyết những khó khăn này, lãnh đạo Kho bạc Nhà nước kiến nghị UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng cho ngành Giáo dục; sớm trình HĐND tỉnh ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định và phê duyệt cho các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố. Tăng cường chỉ đạo các chủ đầu tư, Ban quản lý các dự án đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện hồ sơ thanh toán với Kho bạc, không để dồn hồ sơ cuối năm và đẩy mạnh công tác thu hồi tạm ứng vốn đầu tư, các khoản tạm ứng nhưng không sử dụng đúng mục đích; kiên quyết điều chuyển vốn từ những công trình không có khả năng thi công hoặc đến 30/9 đạt tỷ lệ giải ngân thấp.

Đánh giá cao nỗ lực của Kho bạc Nhà nước trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì yêu cầu từ nay đến cuối năm, Kho bạc Nhà nước tỉnh chủ động rà soát toàn bộ nhiệm được giao và có giải pháp cụ thể để thu đúng, thu đủ các khoản thu vào ngân sách Nhà nước, phấn đấu thu đạt chỉ tiêu được giao. Tăng cường phối hợp các đơn vị liên quan, nhất là hệ thống các ngân hàng để mở rộng các hình thức thu, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính; thực hiện tốt công tác sắp xếp bộ máy tổ chức, tinh giản biên chế, nâng cao năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ theo hướng chuyên nghiệp. Cùng với đó, tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ thu – chi ngân sách Nhà nước và tiếp tục thực hiện tốt phương châm “phục vụ khách hàng làm trọng tâm”. Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan làm tốt công tham mưu UBND tỉnh trong quản lý thu, chi. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường vi phạm và cương quyết không để hồ sơ tồn đọng, chậm trễ mà không rõ lý do.

Đồng chí Nguyễn Văn Trì cũng yêu cầu Kho bạc Nhà nước chủ động phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các chủ đầu tư, Ban quản lý các dự án trong triển khai thi công, nghiệm thu giai đoạn, hoàn thiện hồ sơ thanh toán với Kho bạc, không để dồn vào thời điểm cuối năm. Đồng thời, khẩn trương đôn đốc các chủ đầu tư thu hồi vốn tạm ứng đã quá hạn, thực hiện tốt các kết luận thanh tra, kiểm toán của cấp ủy, giám sát của HĐND tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào tất cả các khâu giải quyết công việc.

Thanh Nga

 

Các tin đã đưa ngày: