Giai đoạn 2015-2017, qua thanh tra, huyện Yên Lạc phát hiện 62 đơn vị vi phạm

12/10/2018

Đây là con số huyện Yên Lạc đưa ra tại buổi giám sát sáng 12/10 của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh giai đoạn 2015-2017. Buổi giám sát do đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Huyện Yên Lạc có 17 xã, thị trấn, với hơn 150.000 nhân khẩu. Thời gian qua, cùng với tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân, huyện luôn quan tâm chỉ đạo làm tốt công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Trong 3 năm, từ năm 2015 đến 2017, Thanh tra tỉnh đã tiến hành 14 cuộc thanh tra tại 80 đơn vị trên địa bàn huyện và đã ban hành 14 kết luận. Qua đó, phát hiện 62/80 đơn vị được thanh tra vi phạm, kiến nghị thu hồi và đã thu hồi 672,7 triệu đồng; kiến nghị giảm trừ quyết toán, xử lý khác đối với các sai phạm về kinh tế hơn 2,4 tỷ đồng. Các sai phạm chủ yếu thuộc lĩnh vực xây dựng cơ bản.

Thực hiện các kết luận của Thanh tra tỉnh, UBND huyện Yên Lạc đã chỉ đạo tổ chức thực hiện xong 14/14 kết luận. Trong đó, số kiến nghị phải thu hồi là 99,9 triệu đồng; kiến nghị giảm trừ quyết toán, xử lý khác đối với sai phạm về kinh tế 643,2 triệu đồng. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước đối với công tác đầu tư xây dựng cơ bản. Yêu cầu các chủ đầu tư, các đơn vị để xảy ra sai phạm tiến hành họp kiểm điểm, chấn chỉnh đối với công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và có hình thức xử lý, kiến nghị xử lý theo quy định.

Phát biểu tại buổi giám sát, các đại biểu đề nghị huyện Yên Lạc làm rõ các bước thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh; việc kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm; các giải pháp khắc phục sai phạm của các đơn vị vi phạm; công tác thu hồi giảm trừ quyết toán. Cùng với đó, tiếp tục rà soát việc triển khai  trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; các nguyên nhân dẫn đến sai phạm.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Ngọc Bình đề nghị huyện Yên Lạc rà soát lại việc thực hiện 14 kết luận của Thanh tra tỉnh, giải trình cụ thể nguyên nhân, giải pháp giải quyết các sai phạm. Nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước đối với công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, trong đó có công tác kiểm tra, phê duyệt dự án, thiết kế - dự toán, phân bổ quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phát huy tốt vai trò của người đứng đầu trong giải quyết các kết luận sau thanh tra.

Phúc Thành

 

Các tin đã đưa ngày: