Vĩnh Phúc tập trung nguồn lực cho đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội

24/11/2020

Giai đoạn 2016-2020, tổng thu ngân sách của tỉnh đạt 128,8 ngàn tỷ đồng, tăng bình quân 8,3%/năm. Số thu tăng cao bảo đảm nguồn lực cho đầu tư hạ tầng kinh tế xã hội và thực hiện đầy đủ các chính sách xã hội trên địa bàn.

Giai đoạn 2016-2020, Vĩnh Phúc đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm huy động mọi nguồn lực phát triển hạ tầng đô thị theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. Trong đó, phải kể đến Nghị quyết 04 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI về đầu tư tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2025; Nghị quyết số 91 của HĐND tỉnh về phát triển hạ tầng khung đô thị Vĩnh Phúc giai đoạn 2013 - 2020 và Chương trình phát triển đô thị của tỉnh. Nhờ đó, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng của tỉnh trong những năm qua cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tỉnh đã ưu tiên đầu tư công cho các công trình trọng điểm về kinh tế xã hội nhằm thu hút các dự án sản xuất công nghiệp, dịch vụ chất lượng cao và cải thiện, nâng cao chất lượng sống của nhân dân; tạo điểm nhấn cho đô thị Vĩnh Phúc so với các tỉnh, thành trong vùng.

Từ năm 2016 đến năm 2019, tỉnh đã dành 131,58 nghìn tỷ đồng cho đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội, tăng bình quân 13,9%/năm. Dự kiến năm 2020, tổng vốn đầu tư trên địa bàn ước đạt 43,75 nghìn tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn đầu tư cả giai đoạn 2016-2020 đạt 175,3 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 13,3%/năm.

Trong giai đoạn 2016-2020, Vĩnh Phúc đã thu hút được nhiều dự án có vốn đầu tư lớn như các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp, dự án đô thị và các dự án du lịch sinh thái. Tổng vốn FDI thu hút trên địa bàn ước đạt 2,9 tỷ USD; thu hút vốn DDI ước đạt 58,1 ngàn tỷ đồng, vượt mục tiêu kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã thu hút mới 5 dự án sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi với tổng mức đầu tư 258 triệu USD, tập trung đầu tư cho các dự án quan trọng về kết cấu hạ tầng.

Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển, đến nay, hệ thống các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội của tỉnh đã và đang từng bước hoàn thiện. Các tuyến giao thông quan trọng trong hạ tầng khu đô thị đã được hình thành, nâng cấp và mở rộng. Tỉnh đã khởi công và hoàn thành nhiều công trình giao thông quan trọng như: Đường từ cầu Bì La đi Lập Thạch; đường Hợp Thịnh - Đạo Tú, Hợp Châu - Đồng Tĩnh, Văn Quán đi Sông Lô; Tây Thiên - Tam Sơn, đường nối từ Hợp Châu - Đồng Tĩnh đi Tây Thiên, đường Tây Thiên - Bến Tắm…Các tuyến đường hướng tâm cơ bản đã hoàn thành. Nhiều tuyến đường nội thị chính thành phố Vĩnh Yên và Phúc Yên cùng nhiều tuyến tỉnh lộ, huyện lộ được đầu tư, đưa vào khai thác sử dụng đã phát huy hiệu quả, cải thiện diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng khang trang, hiện đại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các địa phương và của tỉnh. Giao thông nông thôn, giao thông nội đồng tiếp tục được tỉnh quan tâm đầu tư, đến nay, 94,2% tổng số đường giao thông nông thôn được kiên cố hóa. Hạ tầng kinh tế xã hội các xã trên địa bàn được đầu tư đồng bộ, đáp ứng tiêu chuẩn nông thôn mới và nâng cao chất lượng sống của nhân dân vùng nông thôn, miền núi trong tỉnh.

Hệ thống điện tiếp tục được đầu tư nâng cấp, bảo đảm đúng quy hoạch và định hướng phát triển. Hệ thống lưới điện từ cao áp đến lưới trung áp, lưới hạ áp được đầu tư đồng bộ, hiệu quả đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đến nay, 100% số xã trên địa bàn tỉnh được sử dụng điện lưới quốc gia, 100% số xã đạt tiêu chí số 4 về điện theo chương trình xây dựng nông thôn mới. Các công trình cấp nước tiếp tục được đầu tư đáp ứng nhu cầu nước sạch cho tiêu dùng và sản xuất trên địa bàn. Trong giai đoạn 2016 - 2019, tỉnh đã đầu tư hoàn thành dự án mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Vĩnh Yên; triển khai đầu tư dự án Nhà máy nước Đức Bác, Nhà máy nước sông Hồng, Nhà máy nước sông Lô. Đến nay, tổng công suất thiết kế cấp nước tại các đô thị là 115 nghìn m3/ngày đêm, tổng lượng nước cấp cho toàn đô thị khoảng 66,7 nghìn m3/ngày đêm, đạt 58% công suất thiết kế. Tỷ lệ dân cư đô thị loại IV trở lên được cấp nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung đạt 90%. Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải từng bước được quan tâm đầu tư nhằm giảm ngập úng vào mùa mưa và cải thiện môi trường sinh thái. UBND tỉnh đã tham mưu HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về cơ chế hỗ trợ cải tạo rãnh thoát nước thải và nạo vét thủy vực giai đoạn 2020-2025. Hệ thống công trình thủy lợi tương đối hoàn chỉnh, chủ động được nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch và các nhu cầu dân sinh khác. Toàn tỉnh hiện có khoảng 5,5 nghìn km kênh tưới các loại, đến nay đã kiên cố hóa 100% kênh loại I, loại II và 98% kênh loại III. Trên 300 công trình đầu mối hồ đập, trạm bơm được đầu tư cải tạo, nâng cấp, nâng dung tích dự trữ nguồn nước của hồ chứa cả tỉnh lên mức 95 triệu m3

Các công trình y tế, trường học như Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản – Nhi, một số công trình y tế tuyến huyện đã và đang được triển khai đầu tư; công trình trường PTTH Chuyên Vĩnh Phúc được đưa vào sử dụng từ năm 2020; nhiều trường học được cải tạo, nâng cấp.

Giai đoạn 2016-2020, tỉnh tập trung nguồn lực đầu tư hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin trên địa bàn. Đến nay, 100% các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện có mạng LAN, kết nối Internet cáp quang và kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng; 100% cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện và khoảng 80% cán bộ, công chức cấp xã được trang bị máy tính. Hạ tầng mạng truyền số liệu chuyên dùng đã xây dựng trục cáp quang và lắp đặt thiết bị đầu cuối tại 55 cơ quan, đơn vị; hệ thống mạng WAN của tỉnh đã kết nối 33 đơn vị, địa phương qua mạng truyền số liệu chuyên dùng. Hạ tầng cáp quang được triển khai đến 136 xã, phường, thị trấn; UBND tỉnh thường xuyên tổ chức hội nghị trực tuyến tới 9 điểm tại UBND các huyện, thành phố và 3 điểm tại các sở, ngành. 

Vĩnh Phúc phấn đấu đến năm 2025 trở thành tỉnh công nghiệp phát triển, một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của vùng và cả nước với tỷ lệ đô thị hóa đạt 50%, kết cấu hạ tầng đô thị cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại I, trong đó, kết cấu hạ tầng đô thị Bình Xuyên, Vĩnh Tường, Tam Đảo cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại IV, làm tiền đề để thành lập các thị xã. Giai đoạn 2020-2025, tỉnh tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại gắn với xây dựng kết cấu hạ tầng khung đô thị Vĩnh Phúc; giữ vững và nâng cao thành quả xây dựng nông thôn mới; cải thiện môi trường đầu tư, khai thông nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Hồng Yến

Các tin đã đưa ngày: