Toàn tỉnh ước giải quyết việc làm cho 11.489 lao động trong 6 tháng đầu năm

14/06/2018

6 tháng đầu năm 2018, nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường liên kết đào tạo giữa cơ sở dạy nghề với các doanh nghiệp thông qua hình thức hợp đồng liên kết đào tạo và tuyển dụng sau đào tạo; đẩy mạnh tuyên truyền về các chính sách mới liên quan đến giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động; kịp thời cho vay vốn giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, công tác giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả khả quan.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, ước 6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 11.489 lao động, trong đó, giải quyết việc làm trong nước cho 11.000 người; đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 489 người. Riêng Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã tổ chức 13 phiên giao dịch việc làm, qua đó, tuyển được 419 người, tư vấn chính sách lao động việc làm cho 7.263 lượt người và giới thiệu việc làm mới cho 129 người.

Những tháng cuối năm, công tác tuyên truyền tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh để người lao động
nắm bắt thông tin, lựa chọn việc làm phù hợp với năng lực bản thân

Song song với công tác giải quyết việc làm, 6 tháng đầu năm, ngành Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh đã phối hợp với sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật lao động đến với người sử dụng lao động, người lao động; thường xuyên nắm bắt tình hình đời sống của người lao động, nhu cầu sử dụng lao động ở các doanh nghiệp, tình hình lao động mất việc làm, thất nghiệp để đề xuất UBND tỉnh những giải pháp, biện pháp hỗ trợ kịp thời.

Từ nay đến cuối năm, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ ngành Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 207 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm tỉnh giai đoạn 2016 – 2020; xây dựng kế hoạch thực hiện điều tra, thu thập lưu trữ thông tin thị trường lao động; rà soát, xây dựng và ban hành danh mục nghề học một số lĩnh vực đặc thù trong giáo dục nghề nghiệp; nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh đối với công tác tạo nguồn lao động, tìm kiếm thị trường xuất khẩu lao động… Phấn đấu đạt và vượt mục tiêu giải quyết việc làm cho 23.000 lao động, trong đó, đưa 2.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Anh Tuệ

 

Các tin đã đưa ngày: