Tam Đảo phấn đấu hết năm 2018 có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

14/06/2018

Tính đến nay, huyện Tam Đảo đã có 5/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong 3 xã còn lại thì xã Tam Quan đã đạt 19/19 tiêu chí, hai xã Đại Đình và Đạo Trù hiện đang nỗ lực hoàn thiện tiêu chí còn thiếu, phấn đấu đến hết năm 2018 toàn huyện có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tam Đảo là huyện đông đồng bào dân tộc Sán Dìu sinh sống, điều kiện canh tác còn thấp. Chính vì vậy, năm 2010 khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, huyện gặp nhiều khó khăn. Cơ sở hạ tầng yếu kém so với mặt bằng chung của tỉnh, thu nhập bình quân/người thấp, tỷ lệ hộ nghèo chiếm gần 30%, điều kiện sản xuất manh mún, số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động cao. Nhận thức tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới, ngay từ khi thực hiện, huyện Tam Đảo đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, bộ phận chuyên môn. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng cách đa dạng hóa các hình thức để nhân dân hiểu, đồng thuận, tự giác và tích cực góp công, góp sức tham gia xây dựng nông thôn mới; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức các cấp, nhất là cấp xã và đội ngũ cán bộ thôn làm nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, huy động mọi nguồn lực xây dựng cùng sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân, công tác xây dựng nông thôn mới ở Tam Đảo đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên.

Sau hơn 7 năm xây dựng nông thôn mới, Tam Đảo đã huy động hàng trăm tỷ đồng cho chương trình, trong đó, riêng nhân dân đóng góp 16 tỷ đồng tiền mặt, gần 200.000m2 đất và gần 30.000 ngày công lao động. Toàn huyện đã cứng hóa được 168,5km đường trục xã, liên xã, đạt 100%; kiên cố hóa 122,3 km chiều dài kênh loại III; diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới tiêu chủ động đạt trên 80%; 100% số hộ được sử dụng điện thường xuyên. Toàn huyện không còn hộ gia đình phải ở nhà tạm, nhà dột nát; 8/8 xã có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1; tỷ lệ người dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 96%.

Mô hình nuôi hươu sao ở xã Đại Đình, Tam Đảo đem lại thu nhập cao cho người dân

Huyện đã tập trung đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp và phát huy thế mạnh du lịch. Trong đó, tập trung khai thác về lợi thế cảnh quan thiên nhiên, hệ thống di tích đa dạng có giá trị lịch sử, tâm linh để phát triển thương mại, dịch vụ. Trong sản xuất nông nghiệp, có nhiều mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm như: mô hình Hợp tác xã sản xuất rau an toàn VietGap có hợp đồng liên kết với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm; hợp đồng liên kết chăn nuôi giữa các doanh nghiệp cung ứng thức ăn và các hộ nông dân; đưa những cây có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Đặc biệt, tận dụng tiềm năng đất đồi rừng, huyện chỉ đạo nhân dân tích cực trồng, bảo vệ, chăm sóc rừng, kết hợp nuôi ong, dê, lợn rừng và phát triển đàn bò; tận dụng miền khí hậu vùng núi để đầu tư mô hình nuôi cá tầm, cá hồi và các giống thủy sản có giá trị kinh tế cao…Từ đó, nâng cao thu nhập cho người dân, đảm bảo việc làm ổn định, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế địa phương. Thu nhập bình quân đầu người của  huyện hiện đạt 42 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,02%; tỷ lệ người trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên đạt 93%.

Thời gian tới, huyện Tam Đảo tiếp tục thực hiện các biện pháp củng cố, kiện toàn hệ thống quản lý thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới các cấp; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các ngành, đơn vị liên quan. Thực hiện có hiệu quả chuyển đổi cơ cấu ngành nông nghiệp để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; triển khai các quy hoạch, đề án phát triển sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là phát huy thế mạnh cây dược liệu; tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; khuyến khích và tạo điều kiện cho các ngành nghề truyền thống phát triển đồng thời đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ. Phấn đấu có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm nay.

Tuyết Nhung

Các tin đã đưa ngày: