Thanh tra tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018

12/07/2018

Chiều 12/7, Thanh tra tỉnh tổ chức sơ kết công tác Thanh tra 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Thời gian qua, Thanh tra tỉnh đã bám sát các văn bản của chỉ đạo của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng. 6 tháng đầu năm 2018, toàn ngành Thanh tra thực hiện 46 cuộc thanh tra hành chính tại 162 đơn vị. Trong đó, Thanh tra tỉnh tiến hành 19 cuộc thanh tra tại 120 đơn vị; Thanh tra cấp huyện tiến hành 27 cuộc thanh tra tại 42 đơn vị. Qua đó, đã phát hiện 66 đơn vị có vi phạm, với tổng số vi phạm về kinh tế gần 5,2 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi hơn 1,4 tỷ đồng. Thanh tra các ngành đã tiến hành 681 cuộc kiểm tra đối với 256 đơn vị và 826 cá nhân. Qua thanh tra, đã phát hiện hơn 100 đơn vị và 578 cá nhân vi phạm. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng chống tham nhũng có nhiều sự đổi mới và chuyển biến tích cực. Các cơ quan hành chính trên toàn tỉnh đã tiếp trên 2.800 công dân, tiếp nhận trên 2.000 đơn thư. Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng được triển khai thường xuyên, hiệu quả.

 Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những kết quả đạt được trong công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2018, nguyên nhân số đơn thư tăng so với cùng kỳ năm 2017; đưa ra các giải pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

 6 tháng cuối năm, ngành Thanh tra tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả các quy định của pháp luật về thanh tra, tập trung nâng cao chất lượng công tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt chế độ tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, đột xuất ở 3 cấp. Phấn đấu giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ việc khiếu nại, tố cáo đúng thẩm quyền; thẩm tra, xác minh kịp thời, đúng thời hạn 100% số vụ việc được UBND tỉnh giao. Tiến hành rà soát, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp, không để phát sinh thành điểm nóng. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chủ trương, chính sách giải pháp phòng, chống tham nhũng.

Tuyết Nhung

 

Các tin đã đưa ngày: