Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh: Giao ban công tác mặt trận quý I/2019

17/04/2019

Sáng 17/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị giao ban  đánh giá kết quả công tác mặt trận quý I/2019. Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong qúy I/2019, MTTQ các cấp trong tỉnh đã phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của cấp ủy, HĐND các cấp đến các tầng lớp nhân dân. Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội. Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền và tổ chức thành viên hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội MTTQ cấp cơ sở. Sau đại hội, đội ngũ cán bộ MTTQ từng bước được trẻ hóa, chuẩn hóa theo quy định, là tiền đề cho việc nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ các cấp trên địa bàn trong thời kỳ mới. Thông qua các hoạt động của Mặt trận đã góp phần củng cố và tằng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền, tạo sự đồng thuận trong xã hội thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế- xã hội của địa phương.

Với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ các cấp đã bám sát địa bàn dân cư, phát huy sức mạnh và sức sáng tạo của nhân dân bằng hoạt động tự quản.Tiếp tục nhân rộng và duy trì hoạt động mô hình, điển hình thực hiện cuộc vận động, đến nay, trên địa bàn tỉnh có trên 400 mô hình  triển khai các nội dung của cuộc vận động và 100% khu dân cư, các hộ gia đình đã triển khai và ký kết thực hiện 5 nội dung cuộc vận động. Công tác an sinh xã hội, vận động, giúp đỡ người nghèo, xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” tiếp tục nhận được sự quan tâm hưởng ứng của toàn xã hội. Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh phối hợp với các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà cho người nghèo, cận nghèo với tổng số tiền trên 5,6 tỷ đồng.

Qúy II/2019, MTTQ các cấp sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập hợp các tầng lớp nhân dân; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức tốt Đại hội MTTQ các các cấp tỉnh Vĩnh Phúc tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX; đẩy mạnh các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tiếp tục triển khai phong trào “Toàn dân bảo vệ môi trường ở khu dân cư”. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo điểm Đại hội MTTQ huyện Vĩnh Tường; báo cáo công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội MTTQ các cấp.

Đại An

Các tin đã đưa ngày: