Người đầu tiên sản xuất trà hoa vàng túi lọc ở Việt Nam (13/12/2019)

Không chỉ góp phần bảo tồn, phát triển nguồn dược liệu quý của địa phương, anh Nguyễn Đức Độ, Giám đốc Công ty TNHH Trà hoa vàng, thôn Quan Ngoại, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo còn là người đầu tiên ở Việt Nam sản xuất trà hoa vàng túi lọc...
xem tiếp

Thông tin nào trên cổng thông tin điện tử mà bạn quan tâm nhất?
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo