dự kiến lịch công tác của thường trực UBND tỉnh

Tuần trước Tuần thứ 48 năm 2021
(Từ ngày: 22/11/2021 - Đến ngày: 28/11/2021)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì LĐVP Chuyên viên
Thứ hai 22/11/2021
08h - 12hChủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành Họp nghe Sở Nội vụ báo cáo: (1) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển thanh niên tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2030; (2) Báo cáo, đề xuất việc dừng sáp nhập thôn Đồng Dạ với thôn Đá Đứng, xã Quang Yên, huyện Sông Lô (3) Quy chế Văn hóa Công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnhPhòng họp lãnh đạo UBND tỉnhChủ tịch UBND tỉnh Lê Duy ThànhCVP HuyĐ/c Tiến
08h - 12hPCT UBND tỉnh Vũ Việt Văn Họp nghe Quỹ Đầu tư Phát triển và Bảo lãnh tín dụng báo cáo hoàn thiện các nội dung trình HĐND tỉnh, UBND tỉnhPhòng họp số 3PCT UBND tỉnh Vũ Việt VănPCVP ĐạiĐ/c Hiếu
08h - 12hPCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước Họp nghe các Sở báo cáo một số nội dung: (1) Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo: Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021; danh mục dự án chuyển mục đích sử dung rừng. (2) Sở Xây dựng báo cáo kế hoạch triển khai quy hoạch nghĩa trang Lập Thạch (3) Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo danh mục các công trình, dự án trình HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất.Phòng họp số 5PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn KhướcPCVP ĐạiĐ/c Ngọc Tuấn chủ trì, phối hợp với Đ/c Hưng, Đ/c Quang chuẩn bị
14h - 16hChủ tịch và các Phó Chủ tịch Họp nghe các sở, ngành báo cáo một số nội dung trước khi thông qua phiên họp UBND tỉnh tháng 11/2021: (1) Sở Giáo dục và Đạo tạo báo cáo Đề án phát triển giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030. (2) Sở Nội vụ báo cáo: Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển thanh niên tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2030; Báo cáo, đề xuất việc dừng sáp nhập thôn Đồng Dạ với thôn Đá Đứng, xã Quang Yên, huyện Sông Lô; Quy chế Văn hóa Công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh (3) Quỹ Đầu tư Phát triển và Bảo lãnh tín dụng báo cáo: Đề án tổ chức lại mô hình hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng tỉnh Vĩnh Phúc, Danh mục lĩnh vực Đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư và Phát triển; (4) Sở Nông nghiệp &PTNT báo cáo dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021; danh mục dự án chuyển mục đích sử dung rừng. (5) Sở TNMT báo cáo danh mục các công trình, dự án trình HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất.Phòng họp số 1Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy ThànhCPVPĐ/c Hiếu chủ trì, phối hợp với Đ/c liên quan chuẩn bị
16h - Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Họp giao ban lãnh đạo UBND tỉnh tuần, nghe báo cáo các nội dung: (1) Kiểm điểm công tác tuần: Văn phòng UBND tỉnh báo cáo kết quả công tác tuần thứ 47, nhiệm vụ công tác tuần thứ 48 của UBND tỉnh. (2) Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tập thể lãnh đạo UBND tỉnh các nội dung theo quy chế làm việc. (3) Họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh (có nội dung riêng).Phòng họp số 1Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy ThànhChánh, Phó VPĐ/c Tiến, Linh, Hiếu
Thứ ba 23/11/2021
07h30 - Chủ tịch UBND tỉnh, PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước dự hội nghị bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp tỉnh (lớp 2)Phòng họp số 2
08h - 12hChủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Họp phiên họp UBND tỉnh tháng 11/2021: (1) Văn phòng UBND tỉnh báo cáo: Kết quả công tác quản lý nhà nước tháng 11, nhiệm vụ tháng 11/2021; Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và UBND các huyện, thành phố; (2) Cho ý kiến các nội dung chuyên đề trình Tỉnh ủy, HĐND tỉnh.Phòng họp số 1Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy ThànhChánh, phó VPĐ/c Tiến chủ trì rà soát nội dung và viết GM họp
16h - PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước họp nghe Ban QLDA Sử dụng vốn vay nước ngoài báo cáo về tiến độ thực hiện Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc; những khó khăn, vướng mắc và giải pháp tháo gỡPhòng họp số 3PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn KhướcPVP ĐạiĐ/c Hưng
Thứ tư 24/11/2021
07h30 - Chủ tịchUBND tỉnh, PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước dự hội nghị bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp tỉnh (lớp 2)phòng họp số 4
07h30 - Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị trực tuyến Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của ĐảngPhòng họp số 5Chánh VP Huy
13h - Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị chuyên đề của Ban Tuyên giáo Trung ươngPhòng họp số 6Chánh VP Huy
Thứ năm 25/11/2021
07h30 - 12hPCT UBND tỉnh Vũ Việt Văn dự Hội thảo Khoa học Di tích chiến khu Ngọc Thanh tỉnh Vĩnh Phúc, bảo tồn và phát huy giá trị.Phòng họp số 8PCT UBND tỉnh Vũ Việt VănPCVP HạnhĐ/c Việt Hải
07h30 - PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước Dự hội nghị bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp tỉnh (lớp 2)Phòng họp số 9
08h - 12hChủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành họp nghe UBND thành phố Vĩnh Yên báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 12/6/20214 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển thành phố Vĩnh Yên đến năm 2030; UBND thành phố Vĩnh yên báo cáo tình hình triển khai dự án cải tạo chỉnh trang khu công sởPhòng họp số 7Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy ThànhChánh VP, HuyĐ/c Quang
08h - 12hPCT UBND tỉnh Vũ Chí Giang nghe các sở báo cáo một số nội dung: (1) Sở KHĐT báo cáo: Chủ trương đầu tư một số dự án thương mại dịch vụ; triển khai giai đoạn 2 dự án Khu công viên cây xanh Trung tâm Lễ hội Tây Thiên; (2) Sở Xây dựng báo cáo tình hình triển khai một số nhiệm vụ ttheo chương trình công tác UBND tỉnh năm 2021.Phòng họp số 10PCT UBND tỉnh Vũ Chí GiangCVP HuyĐ/c Quang chủ trì, phối hợp với Đ/c Lý chuẩn bị
13h - 16h30PCT UBND tỉnh Vũ Việt Văn làm việc với Đoàn giám sát HĐND tỉnh việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp HĐND tỉnhPhòng họp số 12PCT UBND tỉnh Vũ Việt VănPCVP ĐạiĐ/c Hợp
13h30 - 16hPCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước Dự hội nghị bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp tỉnh (lớp 2)phòng họp số 13
14h - 16h30Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành nghe Sở Giáo dục và Đào tạo công tác phòng, chống dịch trong trường học; và việc giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong quản lý nhà nước ngành giáo dục (sử dụng các phần mềm trong trường học, thư viện trường học, sinh trường học…)Phòng họp số 11Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy ThànhCVP HuyĐ/c Hương
14h - 16h30PCT UBND tỉnh Vũ Chí Giang họp Ban chỉ đạo THADS tỉnh nghe Cục thi hành án dân sự tỉnh báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2021 và thống nhất chỉ đạo giải quyết khó khăn, phức tạp của một số vụ việc.Phòng họp số 15PCT UBND tỉnh Vũ Chí GiangPCVP ThanhĐ/c Trần Tuấn
16h - PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước chủ trì: (1) Họp Hội đồng thẩm định giá đất; (2) Họp Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2021Phòng họp số 14PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn KhướcPCVP HạnhĐ/c Lý chủ trì, phối hợp với Đ/c Hưng chuẩn bị
Thứ sáu 26/11/2021
08h - 12hChủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành và PCT UBND tỉnh Vũ Việt Văn nghe Sở Y tế báo cáo đề xuất về việc thành lập các Bệnh viện Mắt trên địa bàn tỉnh.Phòng họp số 16Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy ThànhPCVP HạnhĐ/c Trinh
08h - 12hPCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước nghe các Sở, ngành báo cáo: (1) Sở Giao thông Vận tải báo cáo dự thảo Đề án Cơ chế, chính sách hỗ trợ cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục xã, trục thôn và xây dựng mới giao thông nội đồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 (2) Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo dự thảo quyết định của UBND tỉnh về thực hiện một số điều của Nghị định 148/2020/NĐ-CP (3) UBND huyện Vĩnh Tường báo cáo về GPMB Khu đất dịch vụ xã Chấn Hưng; nghe UBND huyện Yên Lạc báo cáo về kết quả giải quyết tồn tại về đất ở trên địa bàn huyệnPhòng họp số 17PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn KhướcPCVP ĐạiĐ/c Hưng chủ trì, phối hợp với Đ/c Trần Kiên chuẩn bị
08h - 12hPCT UBND tỉnh Vũ Chí Giang nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tiến độ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050Phòng họp số 18PCT UBND tỉnh Vũ Chí GiangPCVP ĐạiĐ/c Hiếu
14h - 16h30Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 101-NQ/BCSĐ ngày 05/11/2021 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh.Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy ThànhCVP HuyĐ/c Linh
14h - 16h30Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nghe Sở Tài chính báo cáo tài chính 5 năm và kế hoạch tài chính 3 năm; báo cáo tiến độ thực hiện kiểm toánPhòng họp số 3Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt VănPCVP HạnhĐ/c Lý
14h - 16h30PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước làm việc với UBND huyện Bình Xuyên: (1) Công tác dồn thửa đổi ruộng tại xã Phú Xuân; (2) Công tác GPMB các dự án trên địa bàn huyện; (3) Kết quả giải quyết tồn tại về giao đất trái thẩm quyền, thu tiền sử dụng đất nhưng chưa giao đấtHuyện Bình XuyênPCT UBND tỉnh Nguyễn Văn KhướcPCVP ĐạiĐ/c Ngọc Tuấn chuản bị
14h - 16h30PCT UBND tỉnh Vũ Chí Giang chỉ đạo tiến độ thực hiện các dự án lớn được phân công theo dõiPCT UBND tỉnh Vũ Chí GiangCVP HuyĐ/c Quang chuẩn bị
Thứ bảy 27/11/2021
08h - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành dự Đại hội Hội Khuyến học tỉnhPCVP HạnhĐ/c Hương chuẩn bị
08h - Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (1) Nắm bắt, chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống dịch đối với ngành, lĩnh vực, địa bàn được phân công. (2) Nắm bắt, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp.
Chủ nhật 28/11/2021
08h - Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (1) Nắm bắt, chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống dịch đối với ngành, lĩnh vực, địa bàn được phân công. (2) Nắm bắt, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp.