dự kiến lịch công tác của thường trực UBND tỉnh

Tuần trước Tuần thứ 25 năm 2019
(Từ ngày: 17/06/2019 - Đến ngày: 23/06/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì LĐVP Chuyên viên
Thứ hai 17/06/2019
07h - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước Từ ngày 15/6 đến hết ngày 23/6/2019: Tham gia đoàn công tác xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản và Hàn Quốc.tại Nhật Bản và Hàn Quốc.Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước
08h - 11h30Chủ tịch UBND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh họp giao ban lãnh đạo UBND tỉnhPhòng họp số 04, Văn phòng UBND tỉnhChủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì
13h30 - 17hChủ tịch UBND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc theo chương trình
14h - 17hPhó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành họp, nghe các nội dung (1) Ban Quản lý các khu công nghiệp báo cáo việc rà soát lại hồ sơ, trình tự, thủ tục, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định thành lập KCN Bá Thiện II theo quy định và giải quyết các hệ quả pháp lý sau khi ban hành quyết định tại thời điểm này; phối hợp với Cục Thuế tỉnh nghiên cứu, đề xuất giải quyết kiến nghị của các nhà đầu tư thứ cấp về việc ưu đãi đầu tư đã cấp cho nhà đầu tư có dự án trong KCN Bá Thiện II. (Đã chỉ đạo tại Văn bản số 4242/UBND-CN2 ngày 10/6/2019). (2) Ban Quản lý các khu công nghiệp báo cáo, trình thu hồi, bãi bỏ quyết định giao chủ đầu tư KCN Chấn Hưng. (3) Ban Quản lý các khu công nghiệp báo cáo, trình thu hồi, bãi bỏ quyết định thành lập, giao chủ đầu tư tư dự án xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Tam Dương II - khu B. (4) UBND huyện Vĩnh Tường báo cáo số lượng, nguyên tắc, phương thức, thời hạn hoàn trả số tiền Nhà đầu tư đã ứng liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ chi trả đất dịch vụ phục vụ GPMB KCN Chấn Hưng.Phòng họp số 03, Văn phòng UBND tỉnhPhó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy ThànhĐ/c Hạnh PVP dự họpĐ/c Hữu Vinh chuẩn bị
Thứ ba 18/06/2019
07h - 11h30Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn làm việc theo chương trìnhPhó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn
07h - 11h30Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì làm việc theo chương trìnhChủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì
08h - 11h30Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì dự kiến họp Tỉnh ủy
08h - 10hPhó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành họp, nghe các nội dung (1) Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo đề xuất giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH điện tử Minh Đức liên quan đến Dự án xây dựng nhà ở cho công nhân. (2) Ban quản lý các KCN tỉnh báo cáo đề xuất tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của Công ty TNHH Top Intercube Electronics Vina tại KCN Bá Thiện 2. (3) Sở Tài chính chủ trì báo cáo cơ sở của việc bàn giao các công trình điện được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước cho doanh nghiệp quản lý, khai thác, sử dụng trong giai đoạn từ năm 2014 đến nay và những tồn tại cần phải xử lý.Phòng họp số 03, Văn phòng UBND tỉnhPhó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy ThànhĐ/c Hạnh PVP dự họpĐ/c Đức Kiên chuẩn bị; Đ/cHữu Vinh chuẩn bị; Đ/c Hữu Vinh chủ trì viết giấy mời họp
08h - 11h30Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo 138/CP về kiểm tra công tác phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản.Phòng họp số 01, Văn phòng UBND tỉnhPhó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí GiangĐ/c Thanh PVP dự họpĐ/c Đức chuẩn bị
10h - 11h30Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành Dự Lễ khai trương VINFAST Thái HưngTại số 313, đường Hùng Vương, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh YênPhó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành
14h - 17hPhó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành họp Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ tỉnhTại Bộ CHQS tỉnh.Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy ThànhĐ/c Đức chuẩn bị
14h - 17hPhó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo 138/CP về kiểm tra công tác phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản.Phòng họp số 01, Văn phòng UBND tỉnhPhó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí GiangĐ/c Thanh PVP dự họp,Đ/c Đức phối hợp với Đ/cHưng chuẩn bị
15h - 17hPhó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn dự Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/61925- 21/6/2019).Trung tâm Hội nghị tỉnhPhó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt VănĐ/c Xuân Vinh chuẩn bị
Thứ tư 19/06/2019
07h - 11h30Chủ tịch UBND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh họp, nghe các nội dung (1) Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư dự án Kinh doanh gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh của Công ty TNHH Hoàng Minh Đạt (Văn bản số 206/BC-SKHĐT ngày 06/6/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư). (2) Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu khách sạn, nhà hàng và dịch vụ thương mại tổng hợp tại xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc của Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Thanh Hà (Văn bản số 201/BC-SKHĐT ngày 04/6/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư). (3) Sở Tài chính báo cáo, đề xuất việc hỗ trợ vốn cho dự án Cải tạo, nâng cấp đường QL2C- Cầu Bì La, huyện Tam Dương (Văn bản số 802/STC-QLNS ngày 08/5/2019). (4) Sở Giao thông Vận tải báo cáo việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Dự án: Sửa chữa nền, mặt đường, thoát nước và hệ thống ATGT ĐT.309 đoạn Km0-Km7 (Văn bản số 971/SGT-KCHTGT ngày 03/6/2019 của Sở Giao thông Vận tải). (5) Sở Xây dựng báo cáo địa điểm, diện tích xây dựng, cơ chế, phương thức triển khai, dự kiến thời gian hoàn thành công trình nghĩa trang nhân dân tập trung của tỉnh (nhiệm vụ đã giao tại Văn bản số 4071/UBND-CN3 ngày 05/6/2019). (6) Sở Xây dựng báo cáo kết quả rà soát các dự án đô thị, dự án nhà ở trên địa bàn tỉnh và Dự thảo văn bản của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy những định hướng, chủ trương để lãnh đạo, chỉ đạo, chấn chỉnh trong lĩnh vực đô thị, dự án nhà ở trên địa bàn tỉnh (nhiệm vụ đã giao tại Văn bản số 4141/UBND-CN3 ngày 06/6/2019). (7) Sở Xây dựng báo cáo QH Khu du lịch hồ Vân Trục, huyện Lập Thạch.Phòng họp số 03, Văn phòng UBND tỉnhChủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn TrìĐ/c Hạnh PVP dự họp; Đ/c Thanh PVP dự họp,; Đ/c Đô CVP dự họpĐ/c Quyết chuẩn bị;Đ/c Đại chuẩn bị;Đ/cTrần Kiên chuẩn bị;Đ/c Đức Kiên chuẩn bị; Đ/c Đức Kiên chủ trì phối hợp với Đ/c liên quan chuẩn bị
14h - 17hChủ tịch UBND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh họp, nghe các nội dung (1) Nghe các đơn vị liên qua báo cáo phương án đấu giá KCN Chấn Hưng. (2) Nghe Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất và các đơn vị liên quan báo cáo phương án bồi thường GPMB KCN Tam Dương 2-Khu B. (3) Nghe UBND huyện Vĩnh Tường và các Nhà đầu tư báo cáo tiến độ thực hiện đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Đồng Sóc.Phòng họp số 03, Văn phòng UBND tỉnhChủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn TrìĐ/c Đô CVP chỉ đạo; Đ/cThanh PVP dự họp; Đ/c Hạnh PVP dự họp,Đ/c liên quan chuẩn bị;Đ/c Ngọc Tuấn phối hợp với Đ/c Hữu Vinh chuẩn bị; Đ/c Hữu Vinh phối hợp với Đ/c liên quan chuẩn bị. Đ/c Hữu Vinh chủ trì viết giấy mời họp
Thứ năm 20/06/2019
07h - 11h30Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì Làm việc theo chương trìnhChủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì
07h - 11h30Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang Làm việc theo chương trình
07h30 - 11h30Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì dự Hội nghị trực tuyến Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà NộiChủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn TrìĐ/c Tú chuẩn bị
07h30 - 08hPhó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Lập Thạch.Hội trường Trung tâm văn hóa thể thao huyện Lập ThạchPhó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy ThànhĐ/c Đức chuẩn bị
07h30 - 09hPhó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng chống thiên tai năm 2018, triển khai nhiệm vụ thời gian tới tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Phúc.Phòng họp số 01, Văn phòng UBND tỉnhPhó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí GiangĐ/c Đô CVP dự họpĐ/c Tú chuẩn bị
08h - 11h30Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đi kiểm tra công tác chuẩn bi kỳ thi THPT quốc gia tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019.Đ/c Lợi PVP cùng đi,Đ/c Hương chuẩn bị
08h30 - 11h30Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành Làm việc với UBND huyện Sông Lô nghe báo cáo về công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực 6 tháng đầu năm 2019.Phòng họp huyện Sông LôPhó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy ThànhĐ/c Việt Hải chuẩn bị
09h - 11h30Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang Tiếp và làm việc với Tổ khảo sát của Thanh tra Chính phủ về hoạt động khai thác, kinh doanh cát sỏi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.Phòng họp số 05, Văn phòng UBND tỉnhPhó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí GiangĐ/c Thanh PVP cùng dựĐ/c Hưng chuẩn bị
13h30 - 17hPhó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành Làm việc với UBND huyện Sông Lô nghe báo cáo về công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực 6 tháng đầu năm 2019.Phòng họp huyện Sông LôPhó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy ThànhĐ/c Việt Hải chuẩn bị
14h - 17hPhó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Đề án bảo tồn và phát huy nghệ thuật biểu diễn truyền thống tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.Phòng họp số 03, Văn phòng UBND tỉnhPhó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt VănĐ/c Lợi PVP dự họpĐ/c Hà Hải chuẩn bị
Thứ sáu 21/06/2019
07h - 11h30Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì Làm việc theo chương trìnhChủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì
07h - 11h30Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đi thực tế, kiểm tra cơ sở vật chất và nội dung đề nghị cải tạo, sửa chữa của Trung tâm y tế Tam Dương và Trung tâm y tế huyện Lập Thạch.Trung tâm y tế Tam Dương và Trung tâm y tế huyện Lập Thạch.Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt VănĐ/c Trinh chuẩn bị
08h - 11h30Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành họp, nghe các nội dung (1) Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh báo cáo kế hoạch, công tác chuẩn bị cho Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Ông Hạnh PVP dự họp (2) UBND huyện Vĩnh Tường về tiến độ triển khai các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện. (3) Họp Hội đồng Quỹ quản lý HTX.Phòng họp số 03, Văn phòng UBND tỉnhPhó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy ThànhĐ/c Hạnh PVP dự họpĐ/c Việt Hải chuẩn bị; Đ/c Hữu Vinh chuẩn bị; Đ/c Oanh chuẩn bị; Đ/c Việt Hải chủ trì viết giấy mời họp
08h - 11h30Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang Từ 8h00: Cùng Sở Xây dựng kiểm tra thực tế việc điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Tam Hồng để thực hiện các dự án mở rộng Trường mầm non Ánh Dương và đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc.Tại xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc.Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí GiangĐ/c Đức Kiên chuẩn bị
13h30 - 17hChủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì Làm việc theo chương trình
13h30 - 17hPhó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang làm việc theo chương trình
14h - 16hPhó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành cùng Sở Xây dựng kiểm tra việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu C2.Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy ThànhĐ/c Đức Kiên chuẩn bị
14h - 17hPhó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 70 năm ngày thành lập tỉnh và Mừng Xuân Canh Tý 2020.Phòng họp số 03, Văn phòng UBND tỉnhPhó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt VănĐ/c Lợi PVP dự họpĐ/c Hà Hải chuẩn bị
16h - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành Gặp gỡ các doanh nghiệp vào chiều thứ Sáu hàng tuầnPhòng gặp gỡ doanh nghiệp trong khuôn viên Trụ sở - UBND tỉnh.Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy ThànhĐ/c Hạnh PVP chỉ đạoĐ/c Hữu Vinh phối hợp với TTHCC chuẩn bị
Thứ bảy 22/06/2019
Chủ nhật 23/06/2019