dự kiến lịch công tác của thường trực UBND tỉnh

Tuần trước Tuần thứ 4 năm 2021
(Từ ngày: 18/01/2021 - Đến ngày: 24/01/2021)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì LĐVP Chuyên viên
Thứ hai 18/01/2021
08h - 12hChủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh họp giao ban lãnh đạo UBND tỉnh.Tại Phòng họp lãnh đạo UBND tỉnh.Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành
08h - 12hPhó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang dự hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng sông Hồng.Tại Khách sạn Mường Thanh Luxury Hạ Long - thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh.Đ/c Hương PCVP cùng dựĐ/c Xuân Vinh chuẩn bị.
13h - 16h30Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang làm việc theo chương trình công tác.
14h - 16h30Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước họp Nghe UBND huyện Tam Dương báo cáo công tác bồi thường GPMB các dự án trên địa bàn huyện và tiến độ dự án giao thông trên địa bàn huyện.Tại Phòng họp số 5, Văn phòng UBND tỉnh.Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn KhướcĐ/c Thanh PCVP cùng dựĐ/c Ngọc Tuấn chủ trì, phối hợp với Đ/c Trần Kiên chuẩn bị.
14h - 16h30Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đi kiểm tra thực tế: (1) Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc; (2) Nhà văn hóa công nhân thành phố Phúc Yên.huyện Yên Lạc; thành phố Phúc YênPhó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt VănBà Hương PCVP cùng dựĐ/c Trinh phối hợp với Đ/c Hợp chuẩn bị.
15h - 16h30Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành dự Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.Tại Hội trường Cục Thuế tỉnh.Đ/c Cường CVP cùng dựĐ/c Lý chuẩn bị.
Thứ ba 19/01/2021
08h - 12hChủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành dự Hội nghị tổng kết Hội CCB tỉnh năm 2020 và trao cờ thi đua của trung ương Hội CCB Việt Nam cho Hội CCB tỉnh.Tại Phòng họp Hội CCB tỉnh.
08h - 12hPhó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn họp nghe báo cáo các nội dung: (1) Họp Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. (2) Sở Lao động Thương binh và Xã hội báo cáo Đề án sử dụng tài sản công của Trung tâm Đào tạo Lao động xuất khẩu vào mục đích cho thuê.Tại Phòng họp số 5, Văn phòng UBND tỉnh.Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt VănĐ/c Hạnh PCVP cùng dự; Đ/c Hương PCVP cùng dựĐ/c Đại chuẩn bị; Đ/c Lý chuẩn bị. Đ/c Đại chủ trì viết giấy mời họp.
08h - 12hPhó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang. cùng Sở Xây dựng làm việc tại Tòa án nhân dân tỉnh để giải quyết khiếu kiện theo giấy triệu tập của Tòa án nhân dân tỉnh.Tại Tòa án nhân dân tỉnh.Đ/c Thanh PCVP cùng dựĐ/c Đức Kiên chuẩn bị.
09h - 12hChủ tịch UBND tỉnh cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước họp nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình bàn giao công trình thủy lợi nội đồng cho các địa phương quản lý; những thuận lợi, khó khăn vướng mắc, giải pháp khắc phục.Tại Phòng họp số 3, Văn phòng UBND tỉnh.Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy ThànhĐ/c Thanh PCVP dự họpĐ/c Quyết chuẩn bị.
14h - 16h30Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành (1) Họp Uỷ ban bầu cử tỉnh Vĩnh Phúc phân công nhiệm vụ và thông qua kế hoạch bầu cử và một số nhiệm vụ khác. (2) Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.Tại Phòng họp số 1, Văn phòng UBND tỉnh.Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy ThànhĐ/c Cường CVP cùng dựĐ/c Tiến chuẩn bị; Đ/c Xuân Vinh chuẩn bị. Đ/c Tiến viết giấy mời họp.
14h - 16h30Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang dự hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Sở Xây dựng.Tại Phòng họp Sở Xây dựngĐ/c Cường CVP cùng dựĐ/c Đức Kiên chuẩn bị
14h - 16h30Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường,... về đề án, kế hoạch khắc phục tồn tại, điểm nghẽn, tháo gỡ khó khăn, tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực phụ trách.Tại Phòng họp số 5, Văn phòng UBND tỉnh.Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn KhướcĐ/c Thanh PCVP cùng dựĐ/c Hưng chủ trì, phối hợp với Đ/c liên quan chuẩn bị.
14h - 16h30Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn họp Hội đồng quản lý Quỹ đầu tư phát triển và bảo lãnh tín dụng tỉnh.Tại Phòng họp số 3, Văn phòng UBND tỉnh.Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt VănĐ/c Hạnh PCVP cùng dựĐ/c Đại chuẩn bị.
16h30 - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành tiếp Chủ tịch HĐQT Ngân hàng VPBank.Tại Phòng khách Chủ tịch.Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy ThànhĐ/c Hạnh PCVP cùng dựĐ/c Việt Hải chuẩn bị.
Thứ tư 20/01/2021
08h - 12hChủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh họp triển khai Kế hoạch bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.Tại Trung tâm hội nghị tỉnh.Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy ThànhĐ/c Cường CVP cùng dựĐ/c Tiến chuẩn bị.
08h - 12hPhó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang. dự Hội nghị giám sát kết quả thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.Tại Phòng họp số 1, Văn phòng UBND tỉnh.Đ/c Hương PCVP cùng dựĐ/c Hợp chuẩn bị.
14h - 16h30Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh họp phiên họp UBND tỉnh tháng 01/2021. I. Báo cáo kiểm điểm, đánh giá công tác tháng 12/2020, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2021. II. Thông qua một số nội dung. (1) Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2021. (2) Sở Y tế báo cáo Chiến lược DS trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030. Lãnh đạo Văn phòng cùng dự.Tại Phòng họp số 1, Văn phòng UBND tỉnh.Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy ThànhĐ/c Tiến chủ trì, phối hợp với Đ/c liên quan chuẩn bị nội dung và viết giấy mời.
Thứ năm 21/01/2021
08h - 12hChủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước họp Tổng kết Công tác bảo đảm TTATGT và Phong trào xây dựng giao thông nông thôn giai đoạn 2016-2020 và giao thông nội đồng giai đoạn 2011-2020.Tại Phòng họp số 1, Văn phòng UBND tỉnh.Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy ThànhĐ/c Thanh PCVP cùng dựĐ/c Trần Kiên chuẩn bị
08h - 12hPhó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang đi kiểm công tác đảm bảo hàng hóa chuẩn bị và kiểm soát thị trường.Đi kiểm công tác đảm bảo hàng hóa chuẩn bị TếtPhó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí GiangĐ/c Hạnh PCVP cùng dựĐ/c Đại chuẩn bị.
08h - 12hPhó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở văn hóa Thể thao và Du lịch, Y tế,... về đề án, kế hoạch khắc phục tồn tại, điểm nghẽn, tháo gỡ khó khăn, tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực phụ trách.Tại Phòng họp số 3, Văn phòng UBND tỉnh.Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt VănĐ/c Hương PCVP cùng dựĐ/c Trinh chủ trì, phối hợp với Đ/c liên quan chuẩn bị.
14h - 16h30Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành họp nghe báo cáo các nội dung. (1) Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp, Ban cổ phần hóa doanh nghiệp báo cáo tiến độ triển khai các công việc được giao. (2) Sở Nội vụ chủ trì báo cáo quy hoạch và thực trạng công tác quản lý nhà nước, định hướng phát triển các đơn vị sự nghiệp có thu.Địa điểm: Tại Phòng họp số 3, Văn phòng UBND tỉnh.Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy ThànhĐ/c Hạnh PCVP cùng dựĐ/c Đại chuẩn bị; Đ/cTiến chuẩn bị; Đ/c Đại chủ trì viết giấy mời họp.
14h - 16h30Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang. (1) Nghe báo cáo tiến độ triển khai các dự án liên quan đến khu Vĩnh Thịnh, sáu vó, đấu giá đất khu đồng mong, xây dựng lộ trình các bước công việc khu sáu vó và các dự án khác. (2) Nghe Ban Quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài báo cáo tiến độ triển khai Dự án thành phố xanh Vĩnh Yên; Dự án Cầu Đầm Vạc.Tại Phòng họp số 5, Văn phòng UBND tỉnh.Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang.Đ/cThanh PCVP dự họpĐ/c Quyết chủ trì, phối hợp với Đ/c liên quan chuẩn bị; Đ/c Đức Kiên chủ trì phối hợp với Đ/c Trần Kiên chuẩn bị. Đ/c Quyết chủ trì viết giấy mời họp.
14h - 16h30Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn họp Hội đồng thẩm định Đề án phát triển thành phố Phúc Yên giai đoạn 2020-2030, định hướng đến năm 2045.Tại Phòng họp số 1, Văn phòng UBND tỉnh.Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt VănĐ/c Cường CVP cùng dựĐ/c Tiến chuẩn bị.
14h - 16h30Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước họp nghe Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Lập Thạch báo cáo tiến độ dự án Nhà máy xử lý rác thải huyện Lập Thạch.Tại Phòng họp số 4, Văn phòng UBND tỉnh.Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn KhướcĐ/c Thanh PCVP cùng dựĐ/c Hưng chuẩn bị.
18h - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành dự buổi gặp mặt cuối năm của Công ty Honda Việt Nam.Công ty Honda Việt Nam.Đ/c Việt Hải cùng dự.
Thứ sáu 22/01/2021
08h - 12hChủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (1) Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh. Lãnh đạo Văn phòng cùng dự (2) Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo, đề xuất ban hành quy định về bồi thường, GPMB trên địa bàn tỉnh.Tại Phòng họp số 1, Văn phòng UBND tỉnh.Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy ThànhĐ/c Thanh PCVP cùng dựĐ/c Trinh chuẩn bị; Đ/c Ngọc Tuấn chuẩn bị; Đ/c Trinh chủ trì viết giấy mời họp.
13h - 16hChủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành dự kiến họp Tỉnh ủy.Tại Trụ sở Tỉnh ủy.
13h - 16h30Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn làm việc theo chương trình công tác tuần.
14h - 16h30Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước họp nghe Ban quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh báo cáo tiến độ dự án quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc.Tại Phòng họp số 3, Văn phòng UBND tỉnh.Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn KhướcĐ/c Thanh PCVP cùng dự,Đ/c Quyết chủ trì, phối hợp với Đ/c Đại, Đ/c Tú chuẩn bị.
14h - 16h30Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang. họp nghe báo cáo các nội dung. (1) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Sở Giao thông Vận tải báo cáo việc nâng cấp, mở rộng ứng dụng GIS quản lý giao thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. (2) Văn phòng UBND tỉnh báo cáo việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; các tồn tại, vướng mắc và đề xuất các giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới. (3) Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh; các tồn tại, vướng mắc và đề xuất các giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới.Tại Phòng họp số 3, Văn phòng UBND tỉnh.Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang.Đ/c Hương PCVP cùng dựĐ/c Hà Hải chuẩn bị.
16h - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành làm việc với Ban quản lý các KCN tỉnh về tiến độ triển khai các KCN trên địa bàn tỉnh.Tại Phòng họp số 3, Văn phòng UBND tỉnh.Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy ThànhĐ/c Hạnh PCVP cùng dựĐ/c Hữu Vinh chuẩn bị.
16h - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang gặp gỡ các doanh nghiệp định kỳ hàng tuần.Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí GiangĐ/c Hạnh PCVP cùng dựĐ/c Việt Hải chuẩn bị.
Thứ bảy 23/01/2021
Chủ nhật 24/01/2021
07h - Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.