Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1. Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2. Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc Sở Y tế Vĩnh Phúc (Số 12 - Đường Hai Bà Trưng - Phường Đống Đa - TP Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh phúc).

  • Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin cấp giấy chứng nhận phải xuất trình chứng minh thư nhân dân (Tự viết).
  • Thời gian nộp hồ sơ: Vào giờ hành chính các ngày trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ).

Bước 3. Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

 + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho cá nhân, tổ chức.

 + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 4. Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5. Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc Văn phòng Sở Y tế.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc Sở Y tế Vĩnh Phúc

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

  • Đơn xin cấp lại/gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện thành lập cơ sở kinh doanh vác xin, sinh phẩm y tế.
  • Bản sao chứng chỉ nghề dược của người quản lý chuyên môn phù hợp với hình thức tổ chức kinh doanh.
  •  Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có công  chứng)
  • Bản kê khai danh sách nhân sự., bản kê khai địa điểm, cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên môn.
  • Bản hợp đồng làm đại lý cho cơ sở sản xuất, kinh doanh vác xin sinh phẩm y tế.
  • Bộ xốp các qui trình thao tác chuẩn.

b) Số lượng hồ sơ:  02 bộ

Thời hạn giải quyết

30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Y tế Vĩnh Phúc.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế Vĩnh Phúc.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): không

Đối tượng thực hiện

- Cá nhân

- Tổ chức                                                              

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Chứng chỉ hành nghề

Phí, lệ phí

Lệ phí cấp lai/gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện thành lâp đại lý kinh doanh (Vac xin - Sinh phẩm y tế): 500.000 đồng/Giấy chứng nhận.

(Quyết định số: 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số: 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế. Phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược. Lệ phí cấp giấy phép xuất nhập và cấp chứng chỉ hành nghề y dược)

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không