Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1. Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc Sở Y tế Vĩnh Phúc (Số 12 - Đường Hai Bà Trưng - phường Đống Đa - TP Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc).

  • Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin cấp giấy chứng nhận phải xuất trình chứng minh thư nhân dân.
  • Thời gian nộp hồ sơ: Vào giờ hành chính các ngày trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ).

Bước 3. Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

 + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho cá nhân, tổ chức.

 + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 4. Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5. Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc Văn phòng Sở Y tế.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc Sở Y tế Vĩnh Phúc

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

  • Đơn đăng ký kiểm tra “Thực hành tốt phân phối thuốc”.
  • Qui trình thao tác chuẩn.
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
  • Sơ đồ bố trí mặt bằng nhà thuốc.
  • Bản kê khai danh sách nhân sự.
  • Bản kê khai trang thiết bị của nhà thuốc.
  • Bảng danh mục tự kiểm tra ( GDP)

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ

Thời hạn giải quyết

30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Y tế Vĩnh Phúc.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế Vĩnh Phúc.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): không.

Đối tượng thực hiện

- Cá nhân 

- Tổ chức                                                            

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận                      

Phí, lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không