Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1. Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của Luật dược, Nghị định số: 79/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ và các thông tư hướng dẫn.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Y tế (tại số 12 đường Hai Bà Trưng - Phường Đống Đa - TP Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc)

  • Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận phải xuất trình chứng minh thư nhân dân
  • Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Vào giờ hành chính các ngày trong  tuần  (ngày lễ nghỉ)

Bước 3. Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

 + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho cá nhân, tổ chức.

 + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 4. Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5. Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc Văn phòng Sở Y tế.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc Sở Y tế Vĩnh Phúc

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin cấp giấy chứng nhận hiện không đăng ký hành nghề dược tại địa phương (Tự viết);

- Nộp lại chứng chỉ nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề do Sở Y tế cấp.

- Bản công chứng bằng cấp chuyên môn..

- Bản photo có công chứng hộ khẩu thường trú..

b) Số lượng hồ sơ:  02 bộ

Thời hạn giải quyết

7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Y tế Vĩnh Phúc.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế Vĩnh Phúc.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): không

Đối tượng thực hiện

Cá nhân                                                               

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không