Hỏi đáp » Bảo hiểm

Hỏi: Điều trị ung thư, hưởng BHYT thế nào?

Gửi bởi Nguyễn Văn Thà Ngày 12/13/2017 2:31:28 PM

Câu trả lời

Hỏi: Doanh nghiệp có phải đóng BHXH cho sinh viên thực tập?

Gửi bởi Chi nhánh Công ty TNHH GE Việt Nam tại Hải Phòng Ngày 12/6/2017 4:21:31 PM

Câu trả lời

Hỏi: Viên chức phải đóng bảo hiểm thất nghiệp không?

Chi tiết câu hỏi:

Tôi là Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, thể thao huyện (đơn vị sự nghiệp công lập). Cơ quan Bảo hiểm xã hội đã triển khai thu bảo hiểm thất nghiệp đối với viên chức tại cơ quan (kể cả Phó Giám đốc). Hỏi tôi có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp không?

Dương Văn Giới

Trả lời:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm năm 2013, Điều 2 Luật Viên chức, Khoản 1 Điều 43 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, người làm việc theo hợp đồng làm việc (viên chức) thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Gửi bởi Dương Văn Giới Ngày 12/6/2017 12:00:00 AM

Câu trả lời

Hỏi: Có thể tự đóng BHXH còn thiếu để hưởng lương hưu?

Gửi bởi Nguyễn Phương Mai Ngày 11/24/2017 8:40:54 AM

Câu trả lời

Hỏi: điều kiện người dân tộc thiểu số được cấp thẻ BHYT?

Gửi bởi Lương Thị Phượng Ngày 11/22/2017 3:37:59 PM

Câu trả lời

Hỏi: có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn so với quy định?

Gửi bởi Lê Ngọc Huynh Ngày 11/10/2017 10:24:29 AM

Câu trả lời