Dự kiến Lịch công tác của Thường trực Tỉnh ủy

Tuần trước Tuần thứ 48 năm 2021
(Từ ngày: 22/11/2021 - Đến ngày: 28/11/2021)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì LĐVP Chuyên viên
Thứ hai 22/11/2021
Thứ ba 23/11/2021
Thứ tư 24/11/2021
Thứ năm 25/11/2021
Thứ sáu 26/11/2021
Thứ bảy 27/11/2021
Chủ nhật 28/11/2021