Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1 - Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2 - Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc (số 38-40 đường Nguyễn Trãi- phường Đống Đa- thành phố Vĩnh Yên – tỉnh Vĩnh Phúc).

Bước 3 - Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:

  • Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.
  • Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 4 - Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giải quyết và chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Bước 5 - Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả về Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc.

Bước 6 - Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nhận kết quả tại Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc.

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc;

- Qua đường bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình của Ban quản lý các Khu công nghiệp về việc xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(Hồ sơ  Ban quản lý các Khu công nghiệp thẩm định và lưu  tại Ban).

b) Số lượng hồ sơ:   01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc (kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ)

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Vĩnh Phúc

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

Đối tượng thực hiện

Cá nhân.

Tổ chức

Doanh nghiệp

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Đầu tư ngày 29/11/2005;

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều Luật đầu tư