Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc số 2 đường Hai Bà Trưng, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày trong tuần (Trừ ngày lễ và ngày nghỉ theo quy định).

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 4: Chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Tổ chức nhận kết quả tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc số 2 đường Hai Bà Trưng, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc

Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ:

(1) Phiếu đề nghị cấp giấy phép phổ biến phim (Bản chính, theo mẫu)  

(2) Giấy tờ chứng minh chủ sở hữu bản quyền băng, đĩa phim (bản sao hợp lệ).

(3) Một băng, đĩa phim có nội dung ghi trong đơn.

2. Số lượng hồ sơ:  

 

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (Nếu có): Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc.

- Cơ quan phối hợp (Nếu có): Không.

 

Đối tượng thực hiện

- Tổ chức

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy phép

 

Phí, lệ phí

 

Thực hiện theo Quyết định số 171/2000/QĐ-BTC ngày 27/10/2000 của Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí duyệt kịch bản phim, phim và cấp phép hành nghề điện ảnh.

Tên mẫu đơn, tờ khai

Phiếu đề nghị cấp giấy phép phổ biến phim (Ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 7 năm 2008 của Bộ VHTTDL về việc ban hành Quy chế thẩm định và cấp giấy phép phổ biến phim).

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Bộ phim được Hội đồng thẩm định phim xếp loại từ 5 điểm trở lên  (Khoản 4 điều 10 Quy chế thẩm định và cấp giấy phép phổ biến phim ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BVHTT ngày 09/7/2008).

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

- Luật Điện ảnh ngày 29 tháng 6 năm 2006.

- Nghị định số 96/2007/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện ảnh.

- Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về chế độ nhuận bút.

- Quyết định số 49/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 7 năm 2008 của Bộ VHTTDL về việc ban hành Quy chế thẩm định và cấp giấy phép phổ biến phim.

- Quyết định số 171/2000/QĐ-BTC ngày 27/10/2000 của Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí duyệt kịch bản phim, phim và cấp phép hành nghề điện ảnh.