Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1. Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2.  Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc (Số 2 đường Hai Bà Trưng- Tp Vĩnh Yên- tỉnh Vĩnh Phúc)

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ)

Bước 3. Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định bằng văn bản.

Bước 4. Chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn

Bước 5.  Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc (Số 2 đường Hai Bà Trưng- Tp Vĩnh Yên- tỉnh Vĩnh Phúc)

Cách thức thực hiện

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở VHTT&DL 

Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

        (1) Đơn xin cấp giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia theo mẫu quy định (tự viết);

        (2)Văn bản đồng ý cho việc làm bản sao của tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia (01 bản chính);

          (3) Bản dập hoa văn của di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia có dấu (chữ ký) của tổ chức, cá nhân chủ sở hữu di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia (01 bản chính);

           (4) Ký hiệu riêng của bản sao để phân biệt với các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia gốc (01 bản chính).

2. Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Chưa có văn bản hướng dẫn

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở VHTTDL

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở VHTTDL

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Di sản văn hoá

Đối tượng thực hiện

Cá nhân                                                              

Tổ chức

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy phép

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Di sản văn hoá năm 2001, được sửa đổi, bổ sung năm 2009.

- Điều 23 Nghị định 98/2010/NĐ-CP, ngày 21 tháng 9 năm 2010, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hoá và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá.