Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

 Bước 1.  Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2.  Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc (Số 2 đường Hai Bà Trưng- Tp Vĩnh Yên- tỉnh Vĩnh Phúc)

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ)

Bước 3. Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định bằng văn bản, hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn 3 ngày

Bước 4. Chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn

Bước 5.  Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc (Số 2 đường Hai Bà Trưng- Tp Vĩnh Yên- tỉnh Vĩnh Phúc)

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc.

Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

(1) Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức lễ hội (theo  mẫu )

(2) Tờ trình xin phép mở lễ hội của cơ quan tổ chức;

 (3)Văn bản nêu nguồn gốc, lịch sử xã hội;

(4). Thời gian, địa điểm, kế hoạch, chương trình, nội dung lễ hội;

(5) Danh sách Ban tổ chức lễ hội.

g. Văn bản đồng ý của cơ quan ngoại giao (Đại sứ quán, Lãnh sự, Tổng lãnh sự) đối với lễ hội du nhập từ nước ngoài do cộng đồng người nước ngoài đang học tập, công tác, sinh sống hợp pháp tại Việt Nam tổ chức.

2. Số lượng hồ sơ: 01

Thời hạn giải quyết

30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc

c) Cơ quan phối hợp: (nếu có)

Đối tượng thực hiện

 Tổ chức

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy phép mở lễ hội.

Phí, lệ phí

Các văn bản quy định TTHC này không quy định.về lệ phí.

Tên mẫu đơn, tờ khai

 

 

(1) Đơn đề nghị cấp phép tổ chức Lễ hội  (theo Mẫu 22 phụ lục ban hành kèm theo thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

 

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

- Luật Di sản Văn hóa năm 2001 sửa đổi năm 2009.

- Quyết định số 39/2001/QĐ-BVHTTDL ngày 23/08/2001 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch về việc bành Quy chế tổ chức lễ hội.

- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch