Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1. Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2. Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc (Số 2 đường Hai Bà Trưng- Tp Vĩnh Yên- tỉnh Vĩnh Phúc)

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ)

Bước 3. Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định bằng văn bản, hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn 3 ngày.                                                                                                                                                                                                                

Bước 4. Chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn

Bước 5. Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc (Số 2 đường Hai Bà Trưng- Tp Vĩnh Yên- tỉnh Vĩnh Phúc)

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc.

Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Hồ sơ đề nghị cấp đổi Thẻ nhân viên chăm sóc; Thẻ nhân viên tư vấn nạn nhân bạo lực gia đình bao gồm:

(1) Đơn đề nghị cấp Thẻ nhân viên chăm sóc; Thẻ nhân viên tư vấn (Tự viết)

(2) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp;

(3) Giấy xác nhận quá trình công tác hoặc hoạt động trong lĩnh vực tư vấn của cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác hoặc Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú;

(4) Bản sao có chứng thực Chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc hoặc tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình;

(5) 03 ảnh cỡ 3 x 4 cm.

2. Số lượng hồ sơ: 03 bộ

Thời hạn giải quyết

7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đối tượng thực hiện

- Cá nhân

- Tổ chức

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Cấp thẻ: Nhân viên chăm sóc, Thẻ nhân viên tư vấn.

Phí, lệ phí

Các văn bản quy đinh TTHC này không quy định về lệ phí.

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không bắt buộc thực hiện theo mẫu.

Yêu cầu điều kiện thực hiện

 

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 02/2007/QH12 ngày 21/11/2007;

- Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04/02/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình;

- Thông tư  số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/03/2010 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.