Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

 

 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc số 2 đường Hai Bà Trưng, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày trong tuần (Trừ ngày lễ và ngày nghỉ theo quy định).

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 4: Chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc số 2 đường Hai Bà Trưng, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

 

Cách thức thực hiện

 

Trực tiếp tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc hoặc qua đường bưu điện

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

 

a. Thành phần hồ sơ bao gồm:

(1) Đơn đề nghị cấp giấy phép.

(2) Đề án, thiết kế quy hoạch tổng thể nơi trưng bày vườn tượng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Nội dung Đề án bao gồm:

+ Tên Đề án, đơn vị tổ chức.

+ Mục đích, ý nghĩa, tính chất và hiệu quả của đề án.

+ Thời gian, địa điểm tổ chức trại.

+ Địa điểm trưng bày tác phẩm kèm theo bản vẽ thiết kế mặt bằng.

+ Nguồn vốn đầu tư, tổng mức đầu tư.

+ Quy mô tổ chức trại: Số lượng tác giả, tác phẩm.

+ Chất liệu, giải pháp thi công, nhân công thực hiện tác phẩm.

+ Cơ chế quản lý, phương án bảo vệ, bảo quản, tu bổ và khai thác sử dụng tác phẩm.

+ Trách nhiệm và quyền lợi của tác giả.

(3) Thể lệ tổ chức Trại sáng tác điêu khắc của Chủ đầu tư.

b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ

 

Thời hạn giải quyết

 

05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

 

 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc.

- Cơ quan phối hợp: Không.

 

Đối tượng thực hiện

 

 

- Tổ chức.

- Cá nhân.

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

 

Giấy phép

Phí, lệ phí

 

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc (Mẫu 19: Ban hành kèm theo Quyết định 90/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2008 về Quy chế tổ chức Trại sáng tác điêu khắc của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, TT và DL)

Yêu cầu điều kiện thực hiện

 

 

- Đề án tổ chức Trại sáng tác điêu khắc được người có thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt.

- Thể lệ tổ chức Trại sáng tác điêu khắc của Chủ đầu tư.

- Mẫu phác thảo được Chủ đầu tư lựa chọn.

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

- Quyết định số 90/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2008 về Quy chế tổ chức Trại sáng tác điêu khắc của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 7/6/2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch V/v Sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, huỷ bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.