Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

 

 

Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc số 2 đường Hai Bà Trưng, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày trong tuần (Trừ ngày lễ và ngày nghỉ theo quy định).

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 4: Chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Tổ chức nhận kết quả tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc số 2 đường Hai Bà Trưng, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

 

Cách thức thực hiện

 

Trực tiếp tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

 

a. Thành phần hồ sơ gồm:

(1) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng (Mẫu số 1 Quy chế quản lý xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng ban hàn kèm theo Quyết định số 05/2000/QĐ-BVHTT);

(2) Biên bản lần duyệt chọn mẫu phác thảo cuối cùng của Hội đồng nghệ thuật;

(3) Hồ sơ dự án được duyệt;

(4) Ảnh chụp phác thảo 3 chiều (kích thước nhỏ nhất là 15 x 18 cm) và bản vẽ phương án thiết kế.

Lưu ý: Giấy phép thể hiện tượng đài, tranh hoành tráng có hiệu lực trong 12 tháng kể từ ngày ký, quá thời hạn trên mà không thực hiện chủ đầu tư phải xin cấp lại.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

 

Thời hạn giải quyết

 

 

10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

Cơ quan thực hiện TTHC

 

 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc.

- Cơ quan phối hợp: Không.

 

Đối tượng thực hiện

 

Tổ chức

Kết quả của việc thực hiện TTHC

 

Giấy phép

Phí, lệ phí

 

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Mẫu Đơn xin cấp phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng. (Ban hành kèm theo theo Quyết định số 05/2000/QĐ- VHTT ngày 29 tháng 3 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá -Thông tin)

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

- Quyết định số 05/2000/QĐ-BVHTT ngày 29/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ VHTTDL) về việc ban hành Quy chế quản lý xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng (Phần mỹ thuật).

- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 7/6/2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch V/v Sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, huỷ bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.