Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

 

 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc số 2 đường Hai Bà Trưng, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày trong tuần (Trừ ngày lễ và ngày nghỉ theo quy định).

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 4: Chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc số 2 đường Hai Bà Trưng, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

 

Cách thức thực hiện

 

Trực tiếp tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc hoặc gia đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

a. Thành phần hồ sơ gồm:

(1) Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam hoặc công văn, công hàm.

(2) Danh sách tác phẩm, tác giả, chất liệu, kích thước tác phẩm.

(3) Ảnh chụp tác phẩm sẽ triển lãm (ảnh mầu khuôn khổ 9cm x 12cm trở lên, dán trên giấy khổ A4, có chú thích ảnh kèm theo); Trường hợp trong tác phẩm có chữ viết bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng Việt.

(4) Bản sao chứng minh thư nhân dân (đối với cá nhân Việt Nam), hộ chiếu (đối với cá nhân là Việt kiều và người nước ngoài). Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, khi nộp mang theo bản gốc để đối chiếu; trường hợp nộp hồ sơ gửi qua đường bưu điện, nộp bản sao có công chứng hoặc chứng thực.

(5) Đối với các Triển lãm mang tính chất quốc gia hoặc quốc tế, Các triển lãm do tổ chức cá nhân nước ngoài vào trưng bày tại Việt Nam; triển lãm của tổ chức, cá nhân Việt Nam đưa ra nước ngoài, Triển lãm của Hội Mỹ thụât Việt Nam, các Hội Trung ương, cơ quan cấp Bộ và tương đương thì cần phải có giấy mời, hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận giữa hai bên.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 

Thời hạn giải quyết

 

Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp giấy phép.

Cơ quan thực hiện TTHC

 

 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc.

- Cơ quan phối hợp: Không.

 

Đối tượng thực hiện

 

 

- Tổ chức.

- Cá nhân

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

 

Giấy phép

Phí, lệ phí

 

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Đơn đề nghị cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam (Mẫu 14: Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 7/6/2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch V/v Sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, huỷ bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

Yêu cầu điều kiện thực hiện

 

 

- Địa điểm triển lãm phải có diện tích trưng bày từ 20m trở lên, có đầy đủ hệ thống ánh sáng, điện, nước, các phương tiện chữa cháy; không ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.

- Chủ địa điểm triển lãm chỉ được nhận trưng bày những tác phẩm có trong danh sách đã được cấp phép

- Các hình thức tuyên truyền, quảng cáo, giới thiệu triển lãm phải được sử dụng tiếng Việt. Nếu sử dụng tiếng nước ngoài phải thể hiện ở phí dưới và không lớn hơn 2 lần tiếng Việt.

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

- Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 16/11/2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.

- Quyết định số 10/QĐ- BVHTT ngày 15 tháng 5 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin ban hành Quy chế hoạt động triển lãm mỹ thuật và gallery.

- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 7/6/2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch V/v Sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, huỷ bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.