Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cơ sở chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức, cơ sở gửi hồ sơ tới Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc. (Số 541, đường Mê Linh, phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Thời gian nhận hồ sơ: tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và thẩm định hồ sơ:

-          Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, thì hướng dẫn tổ chức, đơn vị hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

-          Nếu hồ sơ đảm bảo yêu cầu, Sở GD&ĐT làm tờ trình kèm theo hồ sơ gửi UBND tỉnh thẩm tra quyết định cho phép liên kết đào tạo.

Bước 4: Tổ chức, cơ sở nhận kết quả tại phòng GDTX-GDCN – Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại phòng GDTX-GDCN- Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc.

Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình xin liên kết đào tạo, gồm các nội dung sau:

             + Nhu cầu đào tạo, đối tượng tuyển sinh.

             + Đơn vị đào tạo;

             + Chuyên ngành, loại hình, thời gian đào tạo;

             + Số lượng  học viên;

             + Kinh phí đào tạo;

             + Địa điểm đặt lớp.

- Quyết định phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch của UBND tỉnh.

2. Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở GD&ĐT

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Văn bản chấp thuận.

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

1. Đối với đơn vị chủ trì đào tạo:

a) Đã có văn bản cho phép mở ngành đào tạo đối với ngành dự định liên kết;

b) Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt chỉ tiêu đào tạo;

c) Đảm bảo yêu cầu về đội ngũ giảng viên (giáo viên), cán bộ quản lý, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy theo quy định, phù hợp với mục tiêu đào tạo của khóa học.

2. Đối với đơn vị phối hợp đào tạo:

a) Xác định được nhu cầu đào tạo về: số lượng, ngành nghề và trình độ đào tạo;

b) Xác định được địa điểm đặt lớp:

- Đối với các khoá liên kết đào tạo cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học, địa điểm đặt lớp phải là các trường, các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh.

 - Đối với các khoá liên kết đào tạo cấp bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, địa điểm đặt lớp phải là các trường, các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh và trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện.

c) Đảm bảo yêu cầu về cơ sở vật chất, thiết bị cần thiết để phục vụ dạy học, thực hành, thực tập, đảm bảo môi trường sư phạm, có đội ngũ cán bộ quản lý phù hợp với mục tiêu đào tạo của khóa học.

Căn cứ pháp lý của TTHC

Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ TCCN, cao đẳng, đại học