Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

 

Bước 1: Tổ chức (Nhà trường) chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc (Số 541 -  đường Mê Linh - phường Khai Quang - TP. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc).

        - Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ).

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

         + Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức viết giấy hẹn cho người nộp;

         + Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì công chức hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết

và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Tổ chức nhận kết quả tại phòng KH - TC thuộc Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc.

Cách thức thực hiện

 

Trực tiếp tại phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

 - Tờ trình đề nghị cho phép nhà trường hoạt động giáo dục;

 - Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường;

 - Văn bản thẩm định của các cơ quan có liên quan về các điều kiện cho phép hoạt động giáo dục

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

 

20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Đối tượng thực hiện

 

Tổ chức

Kết quả của việc thực hiện TTHC

 

Quyết định hành chính

Phí, lệ phí

 

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

 

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

 

 

Điều kiện để được cho phép hoạt động giáo dục:

a) Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường;

b) Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục;

c) Địa điểm của trường bảo đảm môi trường giáo dục, an toàn cho học sinh, giáo viên, cán bộ và nhân viên;

d) Có chương trình giáo dục và tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định phù hợp với mỗi cấp học;

đ) Có đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục đối với cấp học; đủ về số lượng theo cơ cấu về loại hình giáo viên đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục;

e) Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động giáo dục;

g) Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.

       (Theo khoản 2 điều 9 Thông tư  số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học)

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

 

- Luật Giáo dục năm 2005;

- Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Thông tư  số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học