Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1 - Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2 - Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Sở Văn hóa Thể thao và  Du lịch - Vĩnh Phúc (số 2 Hai Bà Trưng - Đống Đa - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc).

- Thời gian nộp Hồ sơ: Tất cả các ngày trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ)

Bước 3 - Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

·         Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.

·         Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 4 - Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5 - Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Sở Văn hóa Thể thao và  Du lịch - Vĩnh Phúc (số 2 Hai Bà Trưng - Đống Đa - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Sở Văn hóa Thể thao và  Du lịch – Vĩnh Phúc

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Đơn xin thực hiện quảng cáo (theo mẫu);

2. Bản sao có giá trị pháp lý giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ quảng cáo (đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo) hoặc bản sao có giá trị pháp lý giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề, hàng hoá (đối với doanh nghiệp, cá nhân tự quảng cáo);

3. Bản sao giấy đăng ký chất lượng hàng hoá hoặc các giấy tờ tương tự về chất lượng hàng hoá đối với hàng hoá quảng cáo mà pháp luật quy định phải đăng ký chất lượng;

4. Mẫu (makét) sản phẩm quảng cáo;

5. Văn bản thẩm định của cơ quan có thẩm quyền về xây dựng đối với bảng, biển, pa-nô, màn hình treo, đặt, dán, dựng ở ngoài trời mà pháp luật về xây dựng quy định phải thẩm định về kết cấu xây dựng.

6. Đối với quảng cáo trong lĩnh vực y tế hoặc nông nghiệp phải có văn bản tiếp nhận hồ sơ đăng ký nội dung quảng cáo của cơ quan quản lý nhà nước về y tế đối với quảng cáo trong lĩnh vực y tế hoặc cơ quan quản lý nhà nước về nông nghiệp đối với quảng cáo trong lĩnh vực nông nghiệp quy định tại các khoản 4 và 6 Điều 17 Nghị định số 24/2003/NĐ-CP.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Tổ chức

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy phép

Phí, lệ phí

* Mức thu lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo được quy định cụ thể như sau:

a - Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 40m2 trở lên: 600.000 đồng/1giấy phép/1bảng, biển panô.

b - Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 30m đến dưới 40m2 500.000đồng/1giấy phép/1bảng, biển panô.

c - Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 20m2: đến dưới 30m2 400.000đồng/1giấy phép/1bảng, biển panô.

d - Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 10m: đến dưới 20m2: 200.000 đồng/1giấy phép/1bảng, biển panô.

e - Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích dưới 10m2: 100.000 đồng/1giấy phép/1bảng, biển panô.

f - Lệ phí thực hiện quảng cáo trên phương tiện giao thông, vật phát quan, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động và các hình thức tương tự khác (gọi chung là cái): 100.000 đồng/1cái.

g - Lệ phí thực hiện quảng cáo trên băng rôn (bao gồm cả băng rôn dọc và băng rôn ngang): 50.000 đồng/1cái (tổng số thu lệ phí 1 lần cấp giấy phép không quá 2.000.000 đồng/1giấy phép).

h - Trường hợp cấp gia hạn giấy phép thực hiện quảng cáo thu bằng 50% mức lệ phí tương ứng nêu trên

(Thông tư số 64/2008/TT-BTC ngày 18/7/2008 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 67/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo)

Tên mẫu đơn, tờ khai

Đơn xin thực hiện quảng cáo

(Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ Văn hoá Thông tin)

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Pháp lệnh Quảng cáo năm 2001

- Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo

-Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ Văn hoá Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định 24/2003/NĐ-CP nói trên.

- Thông tư số 79/2005/TT-BVHTT ngày 8/12/2005 của Bộ Văn hóa

- Thông tin sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 43/2003/TT-BVHTT nói trên

Thông tư liên tịch số 01/2004/TTLT/BVHTT-BYT ngày 12/1/2004 của Bộ Văn hoá Thông tin và Bộ Y tế hướng dẫn về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực y tế.

- Thông tư liên tịch số 96/2004/TTLT/BVHTT-BNN&PTNT ngày 3/11/2004 của Bộ Văn hoá Thông tin và Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn về quảng cáo một số hàng hoá trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28/2/2007 của liên bộ Văn hoá Thông tin, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Bộ Xây dựng.

- Thông tư số 67/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.

- Thông tư số 64/2008/TT-BTC ngày 18/7/2008 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 67/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.

- Quyết định số 59/2007/QĐ-UBND ngày 18/10/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy định về quản lý hoạt động Quảng cáo - Cổ động trực quan trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.