Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1 - Tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2 - Tổ chức nộp hồ sơ tại  Văn thư - Sở Tài chính Vĩnh Phúc (Đường Nguyễn Trãi, Phường Đống Đa, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc).

Thời gian nộp hồ sơ: Tất cả các ngày trong tuần (trừ  ngày lễ và ngày nghỉ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì công chức hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 4: Chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết.

Bước 5: Tổ chức nhận kết quả tại Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Sở Tài chính Vĩnh Phúc

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Hồ sơ thẩm định và trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu bao gồm:

  • Tờ trình đề nghị thẩm định và trình phê duyệt
  • Quyết định mua sắm tài sản của cấp có thẩm quyền.
  • Đề án mua sắm tài sản toàn ngành (nếu có)
  • Dự toán chi NSNN được cấp có thẩm quyền giao; nguồn quỹ phát triển hoạt động, quỹ phúc lợi của đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn vốn tín dụng của nhà nước  mà đơn vị được phép vay theo quy định (nếu có); Các nguồn kinh phí hợp pháp khác của đơn vị.
  • Thông báo thẩm định giá của cơ quan quản lý giá.
  • Hồ sơ mời thầu(theo mẫu)
  • Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu (theo mẫu).
  • Các tài liệu liên quan

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ

Thời hạn giải quyết

 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Vĩnh Phúc

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính Vĩnh Phúc

d) Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Các cơ quan liên quan,

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

Phí, lệ phí

Tên chi phí:Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

Mức thu: 0,01% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 500.000 đồng và tối đa là 30.000.000 đồng.

Tên mẫu đơn, tờ khai

- Mẫu hồ sơ mời thầu.

(Quy định tại Quyết định số 1118/2008/QĐ-BKH)

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không