Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1 - Tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2 - Nộp hồ sơ tại Văn thư- Sở Tài chính Vĩnh Phúc (Đường Nguyễn Trãi, Phường Đống Đa, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc).

Thời gian nộp hồ sơ: Tất cả các ngày trong tuần (trừ  ngày lễ và ngày nghỉ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra nội dung hồ sơ.

- Nếu hồ sơ hợp đầy đủ, hợp lệ thì vào sổ theo dõi quản lý

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì công chức hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 4: Chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết .

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Sở Tài chính Vĩnh Phúc

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

  • Lập tờ khai, lập biểu tổng hợp (theo mẫu).
  • Các giấy tờ có liên quan đến tài sản đề nghị đăng ký gồm: Giấy tờ liên quan đến nhà, đất đang sử dụng (đối với trụ sở); Giấy đăng ký xe ô tô; Biên bản nghiệm thu đưa tài sản vào sử dụng (đối với tài sản có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên).

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ

Thời hạn giải quyết

Không quy định cụ thể

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài chinh Vĩnh Phúc

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính Vĩnh Phúc

d) Cơ quan phối hợp: không

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Để theo dõi quản lý

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

*Lập tờ khai:

- Mẫu 01-ĐK/TSNN: Tờ khai đăng ký trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp công lập.

- Mẫu 02-ĐK/TSNN: Tờ khai đăng ký xe ô tô phục vụ công tác. 

- Mẫu 03-ĐK/TSNN: Tờ khai đăng ký tài sản có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên. 

(Quy định tại Thông tư số 35//2007/TT-BTC)

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không