Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1 - Tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2 - Tổ chức nộp hồ sơ tại Văn thư - Sở Tài chính Vĩnh Phúc (Đường Nguyễn Trãi, Phường Đống Đa, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc).

Thời gian nộp hồ sơ: Tất cả các ngày trong tuần (trừ  ngày lễ và ngày nghỉ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì công chức hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 4: Chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết.

Bước 5: Tổ chức nhận kết quả tại Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh phúc

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Sở Tài chính Vĩnh Phúc

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

  • Công văn đề nghị điều chuyển tài sản.
  • Công văn đề nghị được tiếp nhận tài sản của đơn vị nhận tài sản
  • Bảng kê danh mục, số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại của tài sản đề nghị điều chuyển
  • Tổng hợp danh mục tài sản đề nghị xử lý  (theo mẫu)

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ

Thời hạn giải quyết

Không quy định cụ thể

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Vĩnh phúc

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính Vĩnh Phúc

d) Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Các cơ quan liên quan

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Tổng hợp danh mục tài sản đề nghị xử lý (Mẫu 04)

(Quy định tại Thông tư số 112/2006/TT-BTC)

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không