Tên thủ tục
Trình tự thực hiện
Bước1. Khi có người chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn giao thông, tại nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng hoặc có lý do bất khả kháng khác, cơ quan, tổ chức, gia đình hoặc cá nhân trực tiếp mai táng làm hồ sơ theo quy định, gửi Chủ tịch UBND cấp xã.
Bước 2.Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của cơ quan, tổ chức, gia đình hoặc cá nhân trực tiếp mai táng,Hội đồngxétduyệtthốngnhấtdanhsách, mứchỗtrợchiphí maitáng, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định.
Bước 3.ChủtịchUBNDcấpxã quyết địnhhỗtrợchiphí maitángngaynhữngtrườnghợpcấpthiết. Trườnghợpthiếunguồnlựcthì có vănbản đnghịtrợgiúpgửiPhòngLao độngTB&XH.
Bước 4.PhòngLao độngTB&XHthẩm định, trìnhChủtịchUBND cấp huyệnquyết địnhhỗtrợ.

Bước 5.ChủtịchUBNDcấphuyệnxemxét, quyết địnhhỗtrợ. Trườnghợpthiếunguồnlựcthì có vănbản đnghịtrợgiúpgửiSởLao độngTB&XH, Sởtàichính; SởLao độngTB&XHchủtrì phốihợpvớiSởTàichínhtổnghợp, trìnhChủtịchUBNDcấptỉnhxemxét, quyết định. Trườnghợpthiếunguồnlựcthì ChủtịchUBNDtỉnhcó vănbản đnghịtrợgiúpgửiBộLao độngTB&XH, BộTàichính; BộLao độngTB&XH, phốihợpvớiBộTàichínhtổnghợptrìnhThủtướngChínhphủxemxét, quyết định. 

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp  

Thành phần, số lượng hồ sơ
1. Thành phần hồ sơ:
- Tờ khai hỗ trợ chi phí mai táng (theo mẫu 06 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC);
- Bản sao giấy báo tử của người bị chết, mất tích hoặc xác nhận của công an xấp xã.

2. Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ. 

Thời hạn giải quyết

02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Cơ quan thực hiện TTHC
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã

- Cơ quan phối hợp: Không  

Đối tượng thực hiện

Cơ quan, tổ chức, gia đình hoặc cá nhân trực tiếp mai táng người bị chết  

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định hỗ trợ chi phí mai táng của Chủ tịch UBND cấp xã  

Phí, lệ phí

Không  

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không  

Căn cứ pháp lý của TTHC
1. Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

2. Thông tư Liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động – TB&XH và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. hoặc xác nhận của công an xấp xã.
*Nguồn: Quyết định số 2958/QĐ-CT ngày 27/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Vĩnh Phúc.