Tên thủ tục
Trình tự thực hiện
Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) do Sở GD&ĐT quy định.
      - Thời gian tiếp nhận: Theo văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT hàng năm (Hiện tại từ ngày 01/4 đến 30/4)
Bước 3: Người phụ trách tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
  • Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ;
  • Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì công chức hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
 Bước 4: Đơn vị tiếp nhận phiếu ĐKDT nhập thông tin thí sinh đăng ký dự thi vào hệ thống quản lý thi; quản lý hồ sơ đăng ký dự thi.
Bước 5: Đơn vị ĐKDT chuyển hồ sơ, dữ liệu đăng ký dự thi cho Sở GD&ĐT, gồm: Danh sách thí sinh và túi phiếu ĐKDT chứa Phiếu số 1, 02 ảnh, bản phô tô 2 mặt chứng minh nhân dân, 01 phong bì ghi thông tin của thí sinh (thời hạn theo quy định hàng năm của Bộ GD&ĐT, hiện tại chậm nhất ngày 15/5).
Bước 6: Sở GD&ĐT bàn giao danh sách, phiếu ĐKDT cho trường ĐH chủ trì tổ chức cụm thi đại học (thời hạn theo quy định hàng năm của Bộ GD&ĐT, hiện tại chậm nhất ngày 20/5).
Bước 7: Đơn vị ĐKDT nhận Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp, hồ sơ kèm theo và nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm QLT (thời hạn theo quy định hàng năm của Bộ GD&ĐT, hiện tại chậm nhất ngày 30/5/2016).
Bước 8: Đơn vị ĐKDT thông báo công khai những trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự thi (thời hạn theo quy định hàng năm của Bộ GD&ĐT, hiện tại chậm nhất ngày 10/6).

Bước 9: Đơn vị ĐKDT in và trả giấy báo thi cho thí sinh (thời hạn theo quy định hàng năm của Bộ GD&ĐT, hiện tại chậm nhất ngày 15/6). 

Cách thức thực hiện
- Người đã học hết chương trình THPT trong năm tổ chức kỳ thi: đăng ký dự thi tại trường phổ thông nơi học lớp 12.

- Thí sinh tự do: đăng ký tại địa điểm do sở GD&ĐT quy định hàng năm. 

Thành phần, số lượng hồ sơ
1) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1.1) Đối với thí sinh chưa có bằng tốt nghiệp THPT:
a) Thí sinh học hết chương trình THPT trong năm tổ chức kỳ thi:
- 02 Phiếu đăng ký dự thi giống nhau (Mẫu M1);
- Học bạ THPT; học bạ hoặc Phiếu kiểm tra của người học theo hình thức tự học đối với GDTX (bản sao);
- Các giấy chứng nhận hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Để được hưởng chế độ ưu tiên liên quan đến nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, thí sinh phải có bản sao Sổ đăng ký hộ khẩu thường trú;
- 02 ảnh cỡ 4x6 cmvà 02 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh.
- Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp (Mẫu M2).
b) Thí sinh tự do: Ngoài các quy định tại điểm a) phải có thêm:
- Giấy khai sinh (bản sao);
- Giấy xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú theo nội dung quy định tại điểm c khoản 2 Điều 12 Quy chế này nếu thuộc trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại yếu về hạnh kiểm ở lớp 12;
- Giấy xác nhận của trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc nơi đăng ký dự thi về xếp loại học lực đối với những học sinh xếp loại kém về học lực quy định tại điểm c khoản 2 Điều 12 Quy chế này;
- Bằng tốt nghiệp THCS hoặc trung cấp (bản sao);
- Giấy xác nhận điểm bảo lưu (nếu có) do Hiệu trưởng trường phổ thông nơi thí sinh đã dự thi năm trước xác nhận.
1.2) Đối với thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT:
- 02 Phiếu đăng ký dự thi giống nhau;
- Bằng tốt nghiệp THPT hoặc trung cấp (bản sao);
- 02 ảnh cỡ 4x6 cm và 02 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh.

2) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

Thời hạn giải quyết

Quy định trong văn bản hướng dẫn tổ chức thi hằng năm của Bộ GDĐT (Hiện tại từ 01/4 đến 15/6). 

Cơ quan thực hiện TTHC
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc   

Đối tượng thực hiện
a) Người đã học hết chương trình THPT trong năm tổ chức kỳ thi;

b) Người đã học hết chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp ở những năm trước; người đã tốt nghiệp THPT; người đã tốt nghiệp trung cấp; các đối tượng khác được Bộ GDĐT cho phép dự thi (gọi chung là thí sinh tự do).  

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy báo thi.  

Phí, lệ phí
- Thí sinh dự thi tại cụm thi đại học: 35.000đ/môn

- Thí sinh dự thi tại cụm thi tốt nghiệp: Thí sinh tự do đóng 35.000 đ/môn thi và tiền bằng tốt nghiệp 7.000 đ/thí sinh  

Yêu cầu điều kiện thực hiện

 a) Các đối tượng dự thi không trong thời gian bị kỷ luật cấm thi; đăng ký dự thi và nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các giấy tờ và lệ phí đăng ký dự thi theo quy định;

b) Đảm bảo các điều kiện được đánh giá, xếp loại ở lớp 12: hạnh kiểm xếp loại từ trung bình trở lên, học lực không bị xếp loại kém. Riêng đối với người học GDTX thuộc diện không phải xếp loại hạnh kiểm và người học theo hình thức tự học có hướng dẫn thì không yêu cầu xếp loại hạnh kiểm.
c) Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT ngoài quy định tại điểm a) còn phải đảm bảo các điều kiện:
- Đã tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS);
- Trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại kém về học lực ở lớp 12, phải đăng ký và dự kỳ kiểm tra cuối năm học tại trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc nơi đăng ký dự thi một số môn học có điểm trung bình dưới 5,0, đảm bảo khi lấy điểm bài kiểm tra thay cho điểm trung bình môn học để tính lại điểm trung bình cả năm đủ điều kiện về học lực theo quy định tại điểm b);
- Trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại yếu về hạnh kiểm ở lớp 12, phải được UBND cấp xã nơi cư trú xác nhận có đủ tư cách, phẩm chất đạo đức và nghiêm chỉnh chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương.

(Khoản 2, Điều 12 Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế thi THPT Quốc gia).

Căn cứ pháp lý của TTHC
- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục 2009.
- Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế thi THPT Quốc gia;

- Thông tư số 02/2016/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015; Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia ;ĐT ban hành Quy chế thi THPT Quốc gia).
*Nguồn: Quyết định số 2218/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi quản lý nhà nước về Giáo dục và đào tạo.