Tên thủ tục
Trình tự thực hiện
- Bước 1: Nhà đầu tư nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc.

- Bước 2: Ban quản lý tiếp nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do nhà đầu tư nộp. 

Cách thức thực hiện
- Thông qua hệ thống bưu chính;

- Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa – Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc.  

Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:
 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

Thời hạn giải quyết

Ngay khi nhà đầu tư nộp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

Cơ quan thực hiện TTHC

 Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

Đối tượng thực hiện

 Nhà đầu tư (cá nhân và tổ chức) được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

 
Kết quả của việc thực hiện TTHC

Ban quản lý tiếp nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư từ nhà đầu tư.  

Phí, lệ phí

Không  

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không   

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không   

Căn cứ pháp lý của TTHC

Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015.
*Nguồn: Quyết định số 2274 ngày 13/7/2016 của Chủ tịch UNBD tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp.