Tên thủ tục
Trình tự thực hiện
- Bước 1: Nhà đầu tư nộp Hồ sơ cho Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc.

- Bước 2: Ban Quản lý các KCN xem xét, quyết định công bố trên trang thông tin điện tử của Ban về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ 

Cách thức thực hiện
- Thông qua hệ thống bưu chính;

- Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa – Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc. 

Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:
- (1) Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện, Chi nhánh theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký, trừ trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 35 Nghị định 07/2016/NĐ-CP;
- (2) Bản sao văn bản của Cơ quan cấp Giấy phép không gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (đối với trường hợp hết thời gian hoạt động theo Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện mà không được Cơ quan cấp Giấy phép đồng ý gia hạn) hoặc bản sao Quyết định thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Cơ quan cấp Giấy phép (đối với trường hợp bị thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo quy định tại Điều 44 Nghị định 07/2016/NĐ-CP);
- (3) Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
- (4) Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;
- (5) Bản chính Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.
* Đối với trường hợp Văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động tại một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý để chuyển địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác hoặc khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý khác, hồ sơ chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện chỉ bao gồm Mục (1) và Mục (5) nêu trên:

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

 

 

Cơ quan thực hiện TTHC
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các KCN Vĩnh Phúc.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các KCN Vĩnh Phúc.

- Cơ quan phối hợp: không  

Đối tượng thực hiện

Tổ chức/cá nhân 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Công bố trên trang điện tử 

Phí, lệ phí

Không 

Tên mẫu đơn, tờ khai

Theo quy định của pháp luật. 

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Khi nộp hồ sơ, người làm thủ tục phải xuất trình Giấy CMND hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. 

Căn cứ pháp lý của TTHC
- Luật Thương mại năm 2005;
- Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

- Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008. 
*Nguồn: Quyết định số 2274 ngày 13/7/2016 của Chủ tịch UNBD tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp.