Tên thủ tục
Trình tự thực hiện
Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ hợp lệ tại Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc.
Bước 2: Ban Quản lý các KCN lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan (trường hợp cần thiết); thời hạn với dự án nhóm B không quá 15 ngày, dự án nhóm C không quá 10 ngày.
Bước 3: Ban Quản lý các KCN xem xét, thẩm định thiết kế cơ sở; thời hạn với dự án nhóm B không quá 20 ngày, dự án nhóm C không quá 15 ngày.

Bước 4: Nhà đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận 1 cửa - Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc.  

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại bộ phận 1 cửa- Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc.  

Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:
1. Tờ trình đề nghị thẩm định thiết kế cơ sở (theo phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ)
2. Thiết kế cơ sở bao gồm thuyết minh và bản vẽ thể hiện các nội dung sau:
a) Vị trí xây dựng, hướng tuyến công trình, danh mục và quy mô, loại, cấp công trình thuộc tổng mặt bằng xây dựng;
b) Phương án công nghệ, kỹ thuật và thiết bị được lựa chọn (nếu có);
c) Giải pháp về kiến trúc, mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng công trình, các kích thước, kết cấu chính của công trình xây dựng;
d) Giải pháp về xây dựng, vật liệu chủ yếu được sử dụng, ước tính chi phí xây dựng cho từng công trình;
đ) Phương án kết nối hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài công trình, giải pháp phòng, chống cháy, nổ;
e) Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng và kết quả khảo sát xây dựng để lập thiết kế cơ sở.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

Thời hạn giải quyết
35 ngày đối với dự án nhóm B

25 ngày với dự án nhóm C   

Cơ quan thực hiện TTHC
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các KCN Vĩnh Phúc.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan nhà nước liên quan 

Đối tượng thực hiện

Tổ chức/cá nhân  

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Văn bản thẩm định thiết kế cơ sở  

Phí, lệ phí

Không  

Tên mẫu đơn, tờ khai

Theo quy định của pháp luật.  

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Khi nộp hồ sơ và nhận kết quả, người làm thủ tục phải xuất trình Giấy CMND hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác, Giấy biên nhận hồ sơ (đối với trường hợp đến nhận kết quả) hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.  

Căn cứ pháp lý của TTHC

*Nguồn: Quyết định số 2274 ngày 13/7/2016 của Chủ tịch UNBD tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp.