Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1. Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp 01 bộ hồ sơ đề nghị xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật đến Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đặt địa chỉ giao dịch.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).

Bước 3. Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

Kiểm tra ngay tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và yêu cầu bổ sung, hoàn thiện.

Bước 4. Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5. Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc từ khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ,  Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận đồng ý cho tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật vào Đơn đề nghị xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật.

- Trường hợp không xác nhận, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phải thông báo cho tổ chức, cá nhân bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 6. Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại phận một cửa của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đặt địa chỉ giao dịch.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đặt địa chỉ giao dịch.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- 02 bản Đơn đề nghị xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật (theo mẫu);

- Bản sao chụp (mang theo bản chính để đối chiếu) Bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc một trong các chuyên ngành trồng trọt, bảo vệ thực vật, sinh học hoặc Giấy chứng nhận tập huấn về bảo vệ thực vật (đối với dịch vụ thực hiện các biện pháp phòng, chống sinh vật gây hại thực vật);

- Bản sao chụp một trong những giấy tờ xác định địa chỉ giao dịch: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nhà ở gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà; Hợp đồng thuê nhà hợp pháp còn hiệu lực tối thiểu là 01 (một) năm; Sổ hộ khẩu (đối với cá nhân).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

a)  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

d) Cơ quan phối hợp: không

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Mẫu đơn đề nghị xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật (Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 48/2015/TT-BNNPTNT).

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013.

- Thông tư số 48/2015/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chi tiết điều kiện hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật.