Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. tại bộ phận “một cửa” của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc (số 40, đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc); Thời gian tiếp nhận: trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ, lễ, tết).

Bước 2: Công chức tiếp nhận và kiểm tra nội dung hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện theo quy định.

Bước 3: Chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết, thực hiện giải quyết TTHC 10 ngày tại Sở Tài chính và luân chuyển hồ sơ sang UBND tỉnh ra Quyết định.

Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận một cửa Sở Tài chính

Cách thức thực hiện

Trực tiếp

Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần:

(1). Hợp đồng tưới nước, tiêu nước, cấp nước của đơn vị quản lý thuỷ nông với các đối tượng dùng nước.

(2). Biên bản nghiệm thu diện tích tưới nước, tiêu nước.

(3). Bảng kê tổng hợp kinh phí đề nghị cấp bù thuỷ lợi phí được miễn theo từng biện pháp tưới (Theo mẫu: Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 41/2013/TT-BTC ngày 11/4/2013)

(4). Tờ trình xin quyết toán kinh phí cấp bù thuỷ lợi phí được miễn.

(5). Báo cáo kết quả thẩm định diện tích tưới, tiêu được miễn thu thủy lợi phí của Sở Nông nghiệp & PTNT.

Số lượng: 01 bộ hồ sơ.

Thời hạn giải quyết

10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Người có quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Cơ quan trực tiếp giải quyết TTHC: Sở Tài chính .

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nông nghiệp & PTNT.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định.

Phí, lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn, tờ khai

Mẫu  Bảng kê tổng hợp kinh phí đề nghị cấp bù thuỷ lợi phí được miễn theo từng biện pháp tưới.

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Pháp lệnh Số: 32/2001/PL-UBTVQH10 Khai thác và Bảo vệ công trình thuỷ lợi ngày 4/4/2001;

- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của CP quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thuỷ lợi; Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 của Chính Phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thuỷ lợi;

- Thông tư số 41/2013/TT-BTC ngày 11/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

- Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 07/12/2010 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước và phí dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;

- Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 về việc điều chỉnh Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 07/12/2010 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, theo Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 của Chính Phủ, quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước và mức trần phí dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh.