Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa - Sở Tài chính Vĩnh Phúc (Số 40 đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

+Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần vào giờ hành chính (trừ ngày nghỉ, lễ, tết).

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra nội dung hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thiện theo quy định.

Bước 4: Chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận một cửa – Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp.

Thành phần, số lượng hồ sơ

Đơn khiếu nại, tố cáo hoặc biên bản làm việc với công dân, tổ chức (ghi rõ đơn vị, có chữ ký và ngày tháng năm).

Số lượng: 01

Thời hạn giải quyết

Theo quyết định trưng cầu giám định.

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Tài chính.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân, tổ chức.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Bản Kết luận giám định.

Phí, lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn, tờ khai

Biên bản giao nhận hồ sơ, tài liệu.

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Theo yêu cầu của Giám định viên.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ  quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp

- Thông tư số 138/2013/TT-BTC ngày 9/10/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung của Luật Giám định tư pháp.