Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cơ quan chủ quản (các Sở, ngành đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức và Công ty nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quản lý) thực hiện gửi hồ sơ đến Sở Tài chính (chủ tài khoản tạm giữ). Địa chỉ: Số 40 đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần vào giờ hành chính (trừ ngày nghỉ, lễ, tết)

Bước 2: Sở Tài chính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc chi tiền từ tài khoản tạm giữ; lập Ủy nhiệm chi để chuyển tiền từ tài khoản tạm giữ vào tài khoản tiếp nhận tiền thanh toán.

Bước 3: Kho bạc nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện thanh toán theo quy định.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp

Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần:

- Văn bản của của Sở, ngành, công ty nhà nước đề nghị chi trả tiền (trong đó nêu rõ thông tin về tài khoản tiếp nhận thanh toán). (Bản chính).

- Thông báo của Sở Tài chính về thẩm định các khoản chi phí có liên quan đến việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất (Bản chính).

- Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chi phí hỗ trợ di dời đối với cơ sở nhà đất (Bản chính).

- Các giấy tờ cần thiết khác (nếu có). (Bản sao).

Số lượng: 01 bộ hồ sơ.

Thời hạn giải quyết

15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó: 0,5 ngày tại Trung tâm Hành chính công; 10,5 ngày tại Sở Tài chính; 4 ngày tại UBND tỉnh.

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Tài chính.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định hành chính.

Phí, lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không.

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không.

Căn cứ pháp lý của TTHC

Luật quản lý tài sản công và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.