Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cơ quan chủ quản (các Sở, ngành đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức và Công ty nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quản lý) thực hiện gửi hồ sơ đến Sở Tài chính (chủ tài khoản tạm giữ). Địa chỉ: Số 40 đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần vào giờ hành chính (trừ ngày nghỉ, lễ, tết)

Bước 2: Sở Tài chính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc chi tiền từ tài khoản tạm giữ; lập Ủy nhiệm chi để chuyển tiền từ tài khoản tạm giữ vào tài khoản tiếp nhận tiền thanh toán.

Bước 3: Kho bạc nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện thanh toán theo quy định.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp.

Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần:

- Văn bản đề nghị chi trả số tiền thu được từ bán tài sản trên đất của công ty nhà nước thuộc tỉnh quản lý; trong đó nêu rõ số tiền đề nghị thanh toán, thông tin về tài khoản tiếp nhận thanh toán (bản chính);

- Quyết định phê duyệt giá khởi điểm bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc quyết định phê duyệt giá bán chỉ định tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đối với trường hp bán chỉ định) của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (bản chính);

- Các giấy tờ cần thiết khác (nếu có). (Bản sao).

Số lượng: 01 bộ hồ sơ.

Thời hạn giải quyết

15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó: 0,5 ngày tại Trung tâm Hành chính công; 10,5 ngày tại Sở Tài chính; 4 ngày tại UBND tỉnh.

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Tài chính.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định hành chính.

Phí, lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không.

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không.

Căn cứ pháp lý của TTHC

Luật quản lý tài sản công và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.