Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ và thẩm định hồ sơ

+ Học sinh hoặc cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ học sinh nộp hồ sơ tại phòng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc, số 541, phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Thời gian tiếp nhận: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ).

+ Công chức tiếp nhận chịu trách nhiệm thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức chuyển hồ sơ về lãnh đạo phòng Giáo dục trung học giải quyết.

Bước 2. Giải quyết hồ sơ

Lãnh đạo phòng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ từ công chức, kiểm tra hồ sơ, ký giấy giới thiệu.

Bước 3. Trả kết quả

Học sinh hoặc cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ học sinh nhận kết quả tại phòng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc, số 541 phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại tại phòng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc - Số 541, Đường Mê Linh, phường Khai quang, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Đơn xin học lại do học sinh ký.

- Học bạ (bản chính).

- Bằng tốt nghiệp THCS đối với cấp THPT (bản công chứng).

- Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú về việc chấp hành chính sách và pháp luật của Nhà nước.

- Bản sao giấy khai sinh.

- Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp qui định cụ thể loại hình được tuyển (công lập hoặc ngoài công lập).

- Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp.

- Giấy giới thiệu chuyển trường do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đi cấp (trường hợp xin học lại từ tỉnh, thành phố khác).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

01 giờ, tính từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy giới thiệu.

Phí, lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không.

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Có đủ các loại hồ sơ hợp lệ.

Căn cứ pháp lý của TTHC

Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc ban hành “Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông”; QĐ 12/2006/QĐ-BGDĐT ngày 5/4/2006 về quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT.