Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ và thẩm định hồ sơ (30 phút):

+ Học sinh hoặc cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ học sinh nộp hồ sơ tại phòng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc, số 541, phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên.

Thời gian tiếp nhận: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ).

+ Công chức tiếp nhận chịu trách nhiệm thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức chuyển hồ sơ về lãnh đạo phòng Giáo dục trung học giải quyết.

Bước 2. Giải quyết hồ sơ

Lãnh đạo phòng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ từ công chức, kiểm tra hồ sơ, ký giấy giới thiệu.

Bước 3. Trả kết quả

Học sinh hoặc cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ học sinh nhận kết quả tại phòng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo  Vĩnh Phúc, số 541 phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại phòng Giáo dục trung học – Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Số 541, Đường Mê Linh, phường Khai quang, TP. Vĩnh Yên.

Thành phần, số lượng hồ sơ

+ Đơn xin học do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký;

+ Học bạ (bản gốc và bản dịch sang tiếng Việt);

+ Giấy chứng nhận tốt nghiệp của lớp hoặc bậc học dưới tại nước ngoài (bản gốc và bản dịch sang tiếng Việt);

+ Bằng tốt nghiệp bậc học dưới tại Việt Nam trước khi ra nước ngoài (nếu có); 

+ Bản sao giấy khai sinh, kể cả học sinh được sinh ra ở nước ngoài;

+ Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

01 giờ, tính từ khi đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy tiếp nhận học sinh vào học.

Phí, lệ phí

không.

Tên mẫu đơn, tờ khai

không.

Yêu cầu điều kiện thực hiện

+ Điều kiện văn bằng.

* Trung học phổ thông: Học sinh vào học tại trường trung học phổ thông phải có văn bằng hoặc chứng chỉ tốt nghiệp trung học cơ sở tương đương bằng tốt nghiệp trung học cơ sở của Việt Nam.

* Học sinh đã học ở Việt Nam, sau thời gian học ở nước ngoài, khi về nước phải có bằng tốt nghiệp bậc học đã học ở Việt Nam.

+ Đối với học sinh đang học dở chương trình của một lớp học ở nước ngoài xin chuyển về học tiếp lớp học tương đương tại trường THPT Việt Nam phải được nhà trường nơi tiếp nhận kiểm tra trình độ theo chương trình quy định của lớp học đó. Với những môn học không có theo chương trình giáo dục của Việt Nam, yêu cầu học sinh phải hoàn thành nội dung của môn học đó và có kiểm tra sau khoá học.

+ Điều kiện về tuổi và chương trình học tập.

* Học sinh Việt Nam ở nước ngoài về nước năm xin học được gia hạn thêm 01 tuổi so với tuổi quy định của từng cấp học.

* Chương trình học tập: Chương trình học tập ở nước ngoài phải có nội dung tương đương với chương trình giáo dục của Việt Nam với những môn học thuộc nhóm khoa học tự nhiên. Với những môn học thuộc nhóm khoa học xã hội và nhân văn, học sinh phải bổ túc thêm kiến thức cho phù hợp với chương trình giáo dục của Việt Nam; Những học sinh đang học dở chương trình của một lớp học ở nước ngoài xin chuyển về học tiếp lớp học tương đương tại trường trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông Việt Nam phải được nhà trường nơi tiếp nhận kiểm tra trình độ theo chương trình quy định của lớp học đó; Học sinh muốn vào học trường trung học chuyên biệt (phổ thông dân tộc nội trú, trường chuyên, trường năng khiếu) thực hiện theo quy chế của trường chuyên biệt đó.

Căn cứ pháp lý của TTHC

Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc ban hành “Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông”; QĐ 12/2006/QĐ-BGDĐT ngày 5/4/2006 về quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT.