Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ và thẩm định hồ sơ (30 phút):

+ Học sinh hoặc cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ học sinh nộp hồ sơ tại phòng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc, số 541, phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên.

Thời gian tiếp nhận: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ).

+ Công chức tiếp nhận chịu trách nhiệm thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức chuyển hồ sơ về lãnh đạo phòng Giáo dục trung học giải quyết.

Bước 2. Giải quyết hồ sơ

Lãnh đạo phòng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ từ công chức, kiểm tra hồ sơ, ký giấy tiếp nhận.

Bước 3. Trả kết quả

Học sinh hoặc cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ học sinh nhận kết quả tại phòng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo  Vĩnh Phúc, số 541 phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại phòng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc - Số 541, Đường Mê Linh, phường Khai quang, TP. Vĩnh Yên

Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ:

Học sinh phải có đầy đủ hồ sơ bằng tiếng Việt, gồm:

+ Đơn xin học do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký.

+ Bản tóm tắt lý lịch.

+ Bản sao và bản dịch sang tiếng Việt các giấy chứng nhận cần thiết theo quy định tại Điều 13 của Quy định này (có công chứng hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước gửi đào tạo).

+ Học bạ.

+ Giấy chứng nhận sức khỏe (do cơ quan y tế có thẩm quyền của nước gửi đào tạo cấp trước khi đến Việt Nam không quá 6 tháng).

+ Ảnh cỡ 4 x 6 cm (chụp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

01 giờ, tính từ khi đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định hành chính.

Phí, lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn, tờ khai

Phiếu đăng ký theo Mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BGDĐT ngày 25/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ, đúng hạn.

Căn cứ pháp lý của TTHC

Thông tư số 03/2014/TT-BGDĐT ngày 25/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam.