Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết: Hiệu trưởng trường phổ thông hoặc Thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự thi chịu trách nhiệm hướng dẫn đăng ký dự thi, thu Phiếu đăng ký dự thi, nhập thông tin thí sinh đăng ký dự thi, quản lý hồ sơ đăng ký dự thi và chuyển hồ sơ, dữ liệu đăng ký dự thi cho Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Người học đã học hết chương trình THPT trong năm tổ chức kỳ thi đăng ký dự thi tại trường phổ thông nơi học lớp 12;

- Người học đã học hết chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp đăng ký tại địa điểm do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định (thí sinh tự do).

Khi hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi, nếu phát hiện có nhầm lẫn, sai sót, thí sinh phải thông báo kịp thời cho Hiệu trưởng trường phổ thông hoặc Thủ trưởng đơn vị nơi đăng ký dự thi hoặc cho Hội dồng thi trong ngày làm thủ tục dự thi để sửa chữa, bổ sung.

Các trường hợp đặc biệt được phép bổ sung các loại giấy chứng nhận để được hưởng chế độ ưu tiên, hưởng cộng điểm khuyến khích phải thực hiện trước ngày tổ chức kỳ thi mới có giá trị.

Bước 2: Thẩm định hồ sơ

Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, quản trị dữ liệu đăng ký dự thi của thí sinh.

Sở GDĐT gửi dữ liệu về Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua phần mềm Quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Bộ Giáo dục và Đào tạo quản trị dữ liệu đăng ký dự thi toàn quốc và chuyển dữ liệu về các Hội đồng thi để tổ chức thi.

Bước 3: Trình cấp có thẩm quyền quyết định

Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập Ban coi thi, xếp phòng thi và trả giấy báo dự thi, thẻ dự thi cho thí sinh.

Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Sở Giáo dục và Đào tạo – Số 541 đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Cách thức thực hiện

Tại Sở Giáo dục và Đào tạo – Số 541 đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ

Chi tiết tại Khoản 3,4 - Điều 13, - Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 ban hành Quy chế thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông:

a) Hồ sơ đăng ký dự thi đối với thí sinh chưa có bằng tốt nghiệp THPT

- Đối với người đã học hết chương trình THPT hoặc chương trình GDTX cấp THPT trong năm tổ chức kỳ thi:

+ 02 Phiếu đăng ký dự thi giống nhau;

+ Học bạ THPT; học bạ hoặc Phiếu kiểm tra của người học theo hình thức tự học đối với GDTX (bản sao);

+ Các giấy chứng nhận hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Để được hưởng chế độ ưu tiên liên quan đến nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, thí sinh phải có bản sao Sổ đăng ký hộ khẩu thường trú;

+ 02 ảnh cỡ 4x6 cm, 02 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.

- Thí sinh tự do, ngoài các hồ sơ quy định như trên phải có thêm:

+ Giấy khai sinh (bản sao);

+ Giấy xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú theo nội dung quy định tại điểm c khoản 2 Điều 12 Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 nếu thuộc trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại yếu về hạnh kiểm ở lớp 12;

+ Giấy xác nhận của trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc nơi đăng ký dự thi về xếp loại học lực đối với những học sinh xếp loại kém về học lực quy định tại điểm c khoản 2 Điều 12 Quy chế này;

+ Bằng tốt nghiệp THCS hoặc trung cấp (bản sao);

+ Giấy xác nhận điểm bảo lưu (nếu có) do Hiệu trưởng trường phổ thông nơi thí sinh đã dự thi năm trước xác nhận.

b) Hồ sơ đăng ký dự thi đối với thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT

- 02 Phiếu đăng ký dự thi giống nhau;

- Bằng tốt nghiệp THPT hoặc trung cấp (bản sao);

- 02 ảnh cỡ 4x6 cm, 02 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

- Quy định trong văn bản hướng dẫn tổ chức thi hằng năm của Bộ GDĐT.

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đối tượng thực hiện

- Người đã học hết chương trình THPT trong năm tổ chức kỳ thi;

- Người đã học hết chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp ở những năm trước; người đã tốt nghiệp THPT; người đã tốt nghiệp trung cấp; các đối tượng khác được Bộ GDĐT cho phép dự thi (gọi chung là thí sinh tự do).

Kết quả của việc thực hiện TTHC

- Giấy báo thi;

- Thẻ dự thi.

Phí, lệ phí

- Theo văn bản hướng dẫn hàng năm của Bộ GD&ĐT.

Tên mẫu đơn, tờ khai

- Mẫu số 01: Phiếu đăng ký dự thi.

- Mẫu số 02: Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp.

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Chi tiết tại Khoản 2, Điều 12 Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 ban hành Quy chế thi THPT Quốc gia:

a) Các đối tượng dự thi không trong thời gian bị kỷ luật cấm thi; đăng ký dự thi và nộp đầy đủ các giấy tờ, đúng thủ tục, đúng thời hạn.

b) Đối tượng theo quy định tại điểm a phải đảm bảo thêm các điều kiện được đánh giá, xếp loại ở lớp 12: hạnh kiểm xếp loại từ trung bình trở lên, học lực không bị xếp loại kém. Riêng đối với người học thuộc diện không phải xếp loại hạnh kiểm và người học theo hình thức tự học có hướng dẫn ở giáo dục thường xuyên thì không yêu cầu xếp loại hạnh kiểm.

c) Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT ngoài quy định tại điểm a còn phải đảm bảo các điều kiện:

- Đã tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS);

- Trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại kém về học lực ở lớp 12, phải đăng ký và dự kỳ kiểm tra cuối năm học tại trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc nơi đăng ký dự thi một số môn học có điểm trung bình dưới 5,0, đảm bảo khi lấy điểm bài kiểm tra thay cho điểm trung bình môn học để tính lại điểm trung bình cả năm đủ điều kiện về học lực theo quy định tại điểm b;

- Trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại yếu về hạnh kiểm ở lớp 12, phải được UBND cấp xã nơi cư trú xác nhận không vi phạm pháp luật.

Căn cứ pháp lý của TTHC

Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 ban hành Quy chế thi THPT Quốc gia