Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết

Chậm nhất 07 ngày sau buổi thi cuối cùng của kỳ thi, thí sinh phải nộp hồ sơ đặc cách cho Thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi. Thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi chịu trách nhiệm thu nhận và chuyển giao hồ sơ đặc cách đến Sở Giáo dục và Đào tạo – Số 541, đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Bước 2: Thẩm định hồ sơ

Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THPT xem xét, quyết định đặc cách cho thí sinh căn cứ hồ sơ và các quy định.

Bước 3: Trình cấp có thẩm quyền quyết định

Chủ tịch Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp xét đặc cách tốt nghiệp cho thí sinh, gửi dữ liệu cho Bộ GD&ĐT.

Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Sở Giáo dục và Đào tạo – Số 541, đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Cách thức thực hiện

- Tại Sở Giáo dục và Đào tạo – Số 541, đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ:

Chi tiết tại Điều 34, - Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 ban hành Quy chế thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông:

-  Thí sinh bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt trước ngày thi không quá 10 ngày hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể dự thi:

+ Hồ sơ nhập viện, ra viện do bệnh viện từ cấp huyện trở lên cấp (nếu bị tai nạn, bị ốm) hoặc xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú (nếu có việc đột xuất đặc biệt);

+ Biên bản đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp THPT của trường phổ thông nơi đăng ký dự thi.

- Thí sinh bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một bài thi và không thể tiếp tục dự thi hoặc sau khi bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số bài thi còn lại:

+ Đơn đề nghị xét đặc cách của thí sinh;

+ Hồ sơ nhập viện, ra viện của bệnh viện từ cấp huyện trở lên (nếu bị tai nạn, bị ốm) hoặc xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú (nếu có việc đột xuất đặc biệt).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

Không quy định.

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đối tượng thực hiện

Người học nếu đủ điều kiện dự thi và thuộc 1 trong 2 trường hợp:

- Bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt, không quá 10 ngày trước ngày thi hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể dự thi.

- Bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một môn và không thể tiếp tục dự thi hoặc sau khi bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số môn thi còn lại.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Kết quả xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho thí sinh

Phí, lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không.

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Người học nếu đủ điều kiện dự thi được xét đặc cách tốt nghiệp THPT trong các trường hợp sau:

a) Bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt, không quá 10 ngày trước ngày thi hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể dự thi.

- Điều kiện: xếp loại về học lực và hạnh kiểm cả năm ở lớp 12 đều từ khá trở lên.

b) Bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một môn và không thể tiếp tục dự thi hoặc sau khi bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số môn thi còn lại.

- Điều kiện:

+ Điểm bài thi của những môn đã thi để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt từ 5,0 trở lên;

+ Xếp loại ở lớp 12: học lực từ trung bình trở lên, hạnh kiểm từ khá trở lên.

Căn cứ pháp lý của TTHC

Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 ban hành Quy chế thi THPT Quốc gia.