Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1. Thành lập Đoàn Điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở

Khi biết tin xảy ra tai nạn lao động nhẹ hoặc tai nạn lao động làm bị thương nặng 01 người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của người sử dụng lao động, người sử dụng lao động phải thành lập ngay Đoàn Điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở (theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định 39/2014/NĐ-CP).

Đối với các vụ tai nạn lao động xảy ra tại nơi thuộc thẩm quyền quản lý của người sử dụng lao động, nhưng nạn nhân là người lao động thuộc quyền quản lý của người sử dụng lao động khác, thì người sử dụng lao động tại nơi xảy ra tai nạn có trách nhiệm thành lập Đoàn Điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở, đồng thời mời đại diện người sử dụng lao động của nạn nhân tham gia Đoàn Điều tra.

Bước 2. Đoàn Điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở tiến hành điều tra theo quy trình, thủ tục quy định và lập Biên bản điều tra tai nạn lao động (theo mẫu quy định tại Phụ lục IX ban hành kèm theo Nghị định 39/2016/NĐ-CP).

Bước 3. Tổ chức cuộc họp và lập Biên bản cuộc họp công bố (theo mẫu quy định tại Phụ lục XI kèm theo Nghị định 39/2016/NĐ-CP).

Bước 4.  Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày họp công bố Biên bản điều tra tai nạn lao động, Đoàn Điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở gửi Biên bản điều tra tai nạn lao động, Biên bản cuộc họp công bố Biên bản điều tra tai nạn lao động tới người bị tai nạn lao động hoặc thân nhân người bị nạn và Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (địa chỉ: Số 4 đường Hai Bà Trưng, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ:

 - Biên bản điều tra tai nạn lao động của Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở;

- Biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động của Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở.

 + Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

Không quy định.

Cơ quan thực hiện TTHC

Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đối tượng thực hiện

 Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở.

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

 Không quy định.

 

Phí, lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn, tờ khai

- Biên bản điều tra tai nạn lao động của Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở (Phụ lục IX ban hành kèm theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CP);

- Biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động của Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở (Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CP).

 

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không quy định.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Khoản 8, Điều 35 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

- Khoản 9 Điều 13 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Các file đính kèm:

PHỤ LỤC IX.docx

PHỤ LỤC XI.docx