Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1. Người đi xuất khẩu lao động, thực tập sinh kỹ thuật đi làm việc tại Nhật Bản (chuẩn bị xuất cảnh) hoặc ủy quyền cho người thân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tại Trung tâm Đào tạo Lao động xuất khẩu (Địa chỉ: 39 Chu Văn An, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). Trung tâm Đào tạo lao động xuất khẩu tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, đối chiếu tính chính xác của bản sao với bản gốc hoặc bản sao công chứng.

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, viết phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người nộp ghi rõ: ngày, tháng, năm nhận hồ sơ; những giấy tờ có trong hồ sơ và thời hạn trả kết quả; Trường hợp hồ sơ đầy đủ, Giám đốc Trung tâm Đào tạo lao động xuất khẩu Vĩnh Phúc có thể ký ban hành quyết định và cấp kinh phí hỗ trợ ngay (không phải viết phiếu hẹn).

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện lại theo đúng quy định và trả lại hồ sơ ngay cho người nộp. Trường hợp hồ sơ đã tiếp nhận nhưng không đủ điều kiện hỗ trợ thì phải có văn bản trả lời người nộp hồ sơ và nêu rõ lý do.

Bước 2. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Trung tâm Đào tạo lao động xuất khẩu Vĩnh Phúc ra quyết định cấp kinh phí hỗ trợ và thông báo cho người lao động hoặc người được ủy quyền biết để tới nhận. Người lao động hoặc người được ủy quyền trực tiếp nhận tiền hỗ trợ Trung tâm Đào tạo lao động xuất khẩu Vĩnh Phúc theo lịch hẹn ghi trên phiếu tiếp nhận.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Đào tạo lao động xuất khẩu thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thành phần, số lượng hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí kèm giấy ủy quyền do người lao động đi làm việc ở nước ngoài, thực tập sinh kỹ thuật ở Nhật Bản ký (hoặc người được ủy quyền làm hồ sơ) có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú.

- Bản sao Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, thực tập sinh kỹ thuật ở Nhật Bản ký giữa người lao động với doanh nghiệp dịch vụ hoặc đơn vị có chức năng đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; hoặc hợp đồng cá nhân; hoặc hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.

- Bản sao hộ chiếu đã được cấp visa xuất cảnh của người lao động đi làm việc ở nước ngoài, đi thực tập sinh kỹ thuật ở Nhật Bản theo hợp đồng.

- Hóa đơn đặt vé hoặc Lịch trình bay có xác nhận của phòng vé phát hành.

- Hồ sơ khác:

+ Người lao động là thân nhân người có công: Giấy xác nhận là thân nhân người có công với cách mạng của Phòng Lao động – TB&XH huyện, thành, thị.

+ Người lao động là người dân tộc thiểu số: Bản sao giấy khai sinh theo quy định của pháp luật

+ Người lao động thuộc hộ nghèo: Bản sao giấy chứng nhận hộ nghèo do cơ quan có thẩm quyền cấp.

(Đối với giấy tờ là bản sao, người lao động (hoặc người được ủy quyền) có trách nhiệm xuất trình bản gốc để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực; nếu hợp đồng bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực)

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc.

Cơ quan thực hiện TTHC

Trung tâm Đào tạo lao động xuất khẩu Vĩnh Phúc.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định hỗ trợ chi phí cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, thực tập sinh kỹ thuật ở Nhật Bản theo hợp đồng.

Phí, lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn, tờ khai

Đơn đề nghị (mẫu 1) Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Yêu cầu điều kiện thực hiện

- Người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, thực tập sinh kỹ thuật ở Nhật Bản theo hợp đồng với các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

- Người lao động ký kết hợp đồng cá nhân đi làm việc nước ngoài với đối tác nước ngoài (theo quy định của Bộ lao động - TB&XH).

- Người đi làm việc có thời hạn tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS (luật cấp phép cho người lao động nước ngoài của Hàn Quốc)

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị quyết số 207/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về một số chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020;

- Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý, tổ chức thực hiện một số chính sách hỗ trợ và  cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết 207/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh.