Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Chi cục Chăn nuôi và Thú y xây dựng kế hoạch tuyển chọn nhân viên thú y cấp xã. Thông báo công khai trên Website của Sở Nông nghiệp, Báo Vĩnh Phúc và niêm yết tại Văn phòng chi cục. Thành lập Hội đồng tuyển chọn.

Bước 2: Kết thúc thông báo, cá nhân nộp hồ sơ tại Chi cục

- Tiếp nhận hồ sơ.

- Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

- Thông báo danh sách đủ điều kiện hồ sơ tham gia tuyển chọn, thời gian tuyển chọn, địa điểm tuyển chọn trên Website của Sở Nông nghiệp &PTNT, niêm yết tại văn phòng Chi cục.

Bước 3: Hướng dẫn người tham gia dự tuyển chọn tự ôn tập, phổ biến quy chế tuyển chọn, địa điểm tuyển chọn.

Bước 4:

- Niêm yết danh sách thí sinh dự tuyển theo số báo danh tại Phòng thi.

- Tổ chức khảo sát.

Bước 5: Xét tuyển chọn người có đủ điều kiện tiêu chuẩn: Căn cứ điểm khảo sát, hồ sơ của người dự tuyển để tiến hành xét tuyển theo các tiêu chí của Quyết định 15/2014/QĐ-UBND tỉnh và Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND tỉnh.

Bước 6: Thông báo công khai kết quả tuyển chọn. Niêm yết kết quả tại Văn phòng Chi cục, giải quyết khiếu nại thắc mắc liên quan đến kết quả tuyển chọn.

Bước 7: Thông báo dự kiến người trúng tuyển; Người dự kiến trúng tuyển nộp bằng cấp chuyên môn để đối chiếu.

Bước 8: Chi cục Thú y báo cáo, đề nghị Sở Nông nghiệp & PTNT thẩm định, phê duyệt kết quả và đề xuất hệ số lương.

Bước 9: Ban hành Quyết định tuyển chọn, cá nhân nhận kết quả và ký hợp đồng lao động  tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

a) Đơn xin dự tuyển làm nhân viên thú y cấp xã.

b) Sơ yếu lý lịch tự thuật có dán ảnh cỡ 4 cm x 6 cm, có xác nhận và đóng dấu của Uỷ ban nhân dân cấp xã.

c) Bản sao giấy chứng minh nhân dân có chứng thực.

d) Bản sao giấy khai sinh.

đ) Giấy xác nhận hộ khẩu thường trú, xác nhận nhân sự.

e) Giấy chứng nhận có đủ sức khỏe để công tác của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên trong thời hạn 60 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ.

g) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ đáp ứng yêu cầu của nhân viên thú y cấp xã;

h) Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

84 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Kế hoạch tuyển chọn.

Cơ quan thực hiện TTHC

ở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định tuyển chọn

Phí, lệ phí

Dưới 100 thí sinh: 500.000 đồng/thí sinh/lần.

- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 400.000 đồng/thí sinh/lần;

- Từ 500 thí sinh trở lên: 300.000 đồng/thí sinh/lần.

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

- Trình độ đào tạo: Có trình độ trung cấp trở lên một trong các chuyên ngành về: Thú y, chăn nuôi thú y, chăn nuôi, bệnh học thủy sản, nuôi trồng thủy sản;

- Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

+ Hiểu biết và chấp hành các quy định của pháp luật về thú y và pháp luật khác có liên quan;

+ Nắm bắt và đánh giá được tình hình phát triển chăn nuôi động vật, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn quản lý;

+ Có kiến thức nhận biết dịch bệnh động vật trên địa bàn quản lý;

+ Có năng lực tham mưu, tổ chức, thực hiện công tác thú y;

+ Có kỹ năng tuyên truyền, vận động quần chúng thực hiện quy định pháp luật về thú y;

+ Có ý thức trách nhiệm, tinh thần học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành các nhiệm vụ được giao;

- Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

- Bảo đảm độ tuổi làm việc theo quy định của pháp luật về lao động.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

- Nghị quyết số 119/2013/NQ-HĐND ngày 20/12/2013 của HĐND tỉnh về việc thực hiện một số chế độ, chính sách đối với nhân viên thú y xã, phường, thị trấn;

- Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 11tháng 3 năm 2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc quy định chức năng, nhiệm vụ, điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình tuyển chọn và quản lý, phối hợp quản lý của các cấp, các ngành đối với nhân viên thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;

- Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình tuyển chọn, quản lý và phối hợp quản lý của các cấp, các ngành đối với nhân viên thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.