Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

- Thương nhân gửi hồ sơ thông báo hoạt động chương trình khuyến mại tối thiểu trước 03 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại.

- Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động khuyến mại của thương nhân.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ  trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính

Thành phần, số lượng hồ sơ

Thông báo thực hiện khuyến mại theo mẫu quy định;

Số lượng: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

Trả kết quả ngay khi nộp hồ sơ

Cơ quan thực hiện TTHC

Thương nhân chuẩn bị hồ sơ trước 3 ngày thực hiện chương trình khuyến mại; gửi thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đến Sở Công thương tỉnh Vĩnh Phúc. Địa chỉ 16 Lý Thái tổ - Đống Đa – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc.

Đối tượng thực hiện

Thương nhân.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Không có thông tin

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Thông báo thực hiện khuyến mại theo mẫu quy định;

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý của TTHC

Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại