Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc (Số 541 -  đường Mê Linh - phường Khai Quang - TP. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc).

Thời gian tiếp nhận: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ).

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

  • Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức viết giấy hẹn và trao cho người nộp;
  • Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì công chức hướng dẫn cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại phòng KH - TC, Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc (Số 541, đường Mê Linh, phường Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đăng ký hoạt động làm theo mẫu (Phụ lục 2, Mẫu số 1/ĐKHĐ Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2005/TTLT-BGD&ĐT-BKH&ĐT ngày 14/4/2005).

- Bản sao công chứng giấy phép đầu tư do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Danh sách Hội đồng quản trị, giám đốc (hiệu trưởng), trưởng các phòng, ban và kế toán trưởng.

- Danh sách cán bộ, giáo viên, giảng viên (cơ hữu, thỉnh giảng), trình độ chuyên môn của giáo viên, giảng viên.

- Cấp học, bậc học, trình độ sẽ đào tạo.

- Ngành đào tạo.

- Quy mô (học sinh, sinh viên, học viên).

- Đối tượng tuyển sinh.

- Quy chế và thời gian tuyển sinh.

- Các quy định về học phí và các loại phí liên quan.

- Mẫu văn bằng, chứng chỉ sẽ được sử dụng.

- Báo cáo tình hình cơ sở vật chất hiện có.

- Đăng ký chương trình giảng dạy của cơ sở với cơ quan quản lý Nhà nước trực tiếp về giáo dục và đào tạo.

- Quy chế hoạt động.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở GD&ĐT  Vĩnh Phúc

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): không

Đối tượng thực hiện

- Tổ chức

- Cá nhân

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy phép

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

- Giấy đăng ký hoạt động

Thông tư liên bộ số 14/2005/TTLT/BGD&ĐT-BKH&ĐT của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Kế hoạch & Đầu tư.

Yêu cầu điều kiện thực hiện